Alustame sellest, et Eesti ei jää baasvajaduste tagamisel Põhjamaadele alla. Ei tasu maalida nii negatiivset pilti Eesti elust. Edu on toonud meile ühiskonnaliikmete panus majandusse, mis toetab kogu ühiskonna heaolu järjepidevat kasvu. Idealistliku tasaarengu korral ei ole aga inimestel motivatsiooni aktiivselt ühiskonda panustada.