Üks etteheiteid, mis õiguskantsler esile tõi, puudutas vangide hoidmist eraldatud lukustatud kambris. Polnud selge, kuidas täpselt hinnatakse seda, mis olukorras võib saata vangi eraldatud lukustatud kambrisse. Seejuures on suur osa sellises kambris viibivaid vange psüühikahäirega, aga vangla tervishoiutöötajad ei jälgi iga päev üksikvangistuses olevate inimeste terviseseisundit.