Kui formaalharidust panna aina rohkem kokku tööturul tunnustatud sertifikaatidest, siis saaks astuda siin veel sammu edasi. Tänapäeval on tavaline, et kõrgharidust omandatakse juba töökogenuna.

Seega võib nii mõnegi õppekava puhul olla reaalne, et kuna inimene on end tööalaselt arendades omandanud hulga sertifikaate, on tal kooli tulles diplomist puudu vaid need abstraktsema, parimas mõttes filosoofilisema mõtlemise ained, mis teevad kõrgharidusest kõrghariduse. Ei saa välistada, et motiveeritud õppija läbib need ja koostab lõputöö siis vaid mõne kuuga.