Nii juriidiliselt, poliitiliselt kui inimlikult tasandilt on tähelepanuväärne justiitsministri artiklit kokkuvõttev lause: „Kaitsmaks nii palju kui võimalik oma rahvast, see tähendab oma inimesi, teevadki riiklikud õiguskaitseorganid ja valitsus ka vastavat rahvusvahelist koostööd, mille üheks osaks on kurjategijate väljaandmine riikidele, eelkõige liitlastele, kes soovivad nende üle kohut mõista.“ Ainuüksi see üks lause toob esile kolm suurt probleemi, miks peaminister peaks kaaluma Kalle Laaneti jätkuvat sobivust justiitsministriks.

Esmalt muidugi fakt, et kohtute üle järelevalvet tegeva ministeeriumi juhina asuda käimasoleva menetluse ajal meedia kaudu kohtuid survestama on täiesti sobimatu.