Ehkki 100% täpsusega pole veel teada, kellest saavad USA presidendivalimiste lõplikud kandidaadid, siis viimased küsitlused näitavad, et 99% rahvast on kindel, et järgmistel valimistel saavad parteide esindajateks Joe Biden ja Donald Trump.