1. Luhanski operatiivsuunal on kõige tuntavam olnud Belgorodi ja Kurski oblastite sündmuste mõju Kupjanski pealetungisuunal. Ukraina sõjaväelaste hinnangul on Vene väejuhatus viinud sellelt lõigult minema hinnanguliselt kuni pooled üksused, mis väljendub igapäevases ründeaktiivsuse languses. Kui varem hinnati Ukrainast tegevust alustanud Vene vabatahtlike üksuste tegevust pigem infooperatsioonide valguses, et tekitada Putinile mainekahju, siis nüüd hakkab paistma ka oluline sõjaline toime.