Ühistranspordi tasulise pileti tekkimine või puudumine Tallinnas on mängitud värskete võimuhaarajate poolt välja fookusteemana, kuid ometi seda ta ei ole. Erinevalt Vladimir Sveti loodud muljest artiklis ei pane ühistranspordi tasuta olemine masse seda eelistama – hoopis kiirus, puhtus ja läbimõeldud marsruudid teeks seda. Kvaliteedi tõstmisest peab kiiresti alustama ja kui on tekkinud laialdane kasutamise harjumus, siis oleks ilmselt aeg ka hind lisada, aga mitte veel.

Praeguse tasuta ühistranspordi kasu ei ole veel avaldunud, kuna see teostati pelgalt kuluka Keskerakonna loosungina, mitte reaalse, inimeste autovabale liikumisele kaasa aitava meetmena.