Õigusloome hea tava on kõiki osapooli kaasata. Kindlasti teeme seda eelnõu väljatöötamise käigus senisest veel rohkem ja põhjalikumalt. Ja selleks, et saada võimalikult laiapõhjalist sisendit reklaamiseaduse muutmiseks, alustasime ka kaasamisega tavatult vara – juba enne väljatöötamiskavatsuse (VTK) väljatöötamist. Seda selleks, et seaduse rakendajad saaksid anda teada puudustest, mis enam reaalse eluga kokku ei lähe ja teha ettepanekuid, kuidas võiks seadust muuta.