Juba üheksandat hooaega alustava NULA inkubaatori ideekorje juhib tänavu tähelepanu ühiskondlikule lõhestumisele, majanduslikule toimetulekule ja rahatarkusele, ületarbimisele ning vanemlusele. Lahendused on aga oodatud mistahes valdkonnas ühiskondlike probleemide lahendamiseks.

Ideid võib NULA inkubaatorisse esitada igaüks, eelnev kogemus kodanikualgatuste või ettevõtlusega pole vajalik. „Tähtis on soov Eesti elu paremaks muuta, idee mõne terava ühiskondliku probleemi lahendamiseks ja valmisolek tegeleda üheksa kuu jooksul oma idee arendamisega. Veel on kasulik läbi mõelda, kas sul on kaasamõtlejaid, kellega ühise meeskonnana inkubaatorisse kandideerida,“ selgitas Karin Kruup.

Töö kõrvalt sotsiaalseks ettevõtjaks

Üheksa kuu pikkuse koolitus- ja arendusprogrammi käigus aitab NULA kasvatada algsetest ideedest toimivad lahendused. Inkubaatori fookus on idee testimisel ja arendamisel, lisaks õpitakse teenusedisaini, mõju mõõtmist, kommunikatsiooni ja rahastuse kaasamist. See kõik toimub oma ala tippspetsialistidest koolitajate ja mentorite käe all ning on NULA projektijuhi Karin Kruupi kinnitusel teostatav ka täiskohaga töötamise või õppimise kõrvalt.

NULA inkubaatori fookuses on ühiskondlike probleemide lahendamine, millest võib aga välja kasvada nii kodanikualgatusi kui ka sotsiaalseid ettevõtteid. „Esimesest hooajast peale on NULA põhimõte tuua omavahel kokku kodanikualgatus ja ettevõtluskogemus,“ lisas Karin Kruup.

Kaheksa hooaja jooksul on inkubaatori läbinud 71 algatust, teiste seas näitekls Logopesa, Claar Education, KideoCall, Kõnnime Koos, EatB4, Digiõps, Vaikuseminutid, Asendusõpetajate programm, Avatud Kool, Lapse heaolu arengukeskus jpt. Programmi on kandideerinud kokku 626 ideed. NULA inkubaatori käivitasid 2016. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Heateo Sihtasutus eesmärgiga leida uuenduslikke lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas.

Loo oma (sotsiaalne) ettevõte! Kuidas leida ideed?

Oled mõelnud, et tahaksid midagi Eesti ühiskonnas paremaks teha? Hea võimalus on pakkuda lahendus mõnele ühiskondlikule probleemile ja kandideerida selle ideega enne 30. aprilli NULA inkubaatorisse. Artiklist leiad viis nõuannet hea idee leidmiseks.

Suurepärased ideed saavad alguse probleemist

Kohe lahenduste kallale asumine on väga inimlik, aga edukad teenused ja tooted saavad alati alguse õige probleemi tuvastamisest. Tuntud liiklusäpi Waze asutaja Uri Levine kirjutab oma raamatus „Fall in Love with the Problem, Not the Solution“, et alati on just probleem see, mis käivitab arengu. Kui probleem on piisavalt oluline, võib selle lahendamisega luua palju väärtust ja saada ka ise edukaks.

NULA inkubaatorisse kandideerimiseks peab idee lahendama mõne ühiskondliku probleemi – sellise, mis puudutab paljude inimeste heaolu.

Tähtis on küsida „miks?“

Lahendamist väärt probleemi leidmiseks on tähtis küsida miks-küsimust. Sageli on algne oletus probleemi kohta üksnes sümptom või tagajärg, mitte tegelik probleem. Kui mõtleme lahendusi sümptomitele, jääb päris probleem lahendamata.

Probleemi algpõhjuseni jõudmiseks on hea esitada viis korda miks-küsimust. Toyota Motor Corporationist alguse saanud nn viie miksi tehnika aitab vastustega minna järjest sügavamale ja leida üles päris mure. Just päris probleemi lahendamine võib panna aluse edukale kodanikualgatusele või äriideele.

Millist probleemi tasub lahendada?

Oled ühiskonnas märganud mitmeid probleeme, kuid ei tea, millisega neist edasi tegeleda? Siin on abi mõtlemisest, kui paljude inimeste heaolu probleem puudutab ja kes nad on. Ehk tähtis on teada, kui suur on potentsiaalne sihtrühm ja sinu lahenduse võimalik mõju.

Veel tasub mõelda, kui tugevalt see probleem kedagi mõjutab ja kui sageli. Kas probleem mõjutab inimeste heaolu pidevalt või mõnikord harva?

Uuenduslikkuseni aitab hea eeltöö

Kui juba tead oma südameteemat, mida lahendada soovid, tasub hakata uurima, mida probleemi kohta on juba kirjutatud, mida on varem tehtud jne. Googelda, otsi statistikat, küsi ChatGPT-lt, aruta sõprade-tuttavatega. Enamasti ei peagi tegema midagi täiesti-täiesti uut. Tähtis on teha paremini, olla uuenduslik mõnes olulises detailis, sest inimeste kogetud probleemid muutuvad harva, lahendused aga arenevad pidevalt.

Ka NULAsse kandideerides tasub mõelda, mis on pakutud idees uuenduslikku. Arenguprogrammi pääsenud algatused saavad hakata juba põhjalikumalt testima, kuidas idee toimib ja mida on vaja muuta, et see veel paremini töötaks.

Rahale mõtle juba alguses

Selleks, et kodanikualgatus või sotsiaalne ettevõte poleks ühekordne ettevõtmine, peab see olema võimeline omatulu teenima.

NULAsse on oodatud nii (ühiskondliku kasuga) äriideed kui ka kodanikualgatused. Mõlemal juhul tasub juba kandideerides läbi mõelda, millised on võimalused idee rahastamiseks ja iseseisvalt hakkama saamiseks. Juba NULA arenguprogrammi pääsenud algatusi ootab ees põhjalik koolitus ka tulumudelite ja eelarve koostamise kohta.

Loe rohkem NULA kohta siit!

Aprilli lõpuni kogub Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator NULA ettepanekuid ühiskondlike murekohtade lahendamiseks. Parimad ideed pääsevad koolitusprogrammi ning kuni kolmel algatusel on võimalik saada stardirahaks 25 000 eurot. NULA inkubaatori käivitasid 2016. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Heateo Sihtasutus.