KONTROLL | Pensioniealiste tulumaksuvabastuse määr on hetkel 776 eurot kuus. Riigi eelarvestrateegia 2024-2027 järgi on plaanis jätta see määr perioodi jooksul ehk 2027. aastani samale tasemele. Kättesaadavate prognooside alusel on järgmisel aastal keskmine pension 826 eurot kuus, mille pealt peab maksma tulumaksu 11 eurot kuus ehk 132 eurot aastas.