Kenasti looritatud pikaajaline põlgus looduskaitse suhtes ei kindlusta Eesti oludes muud kui sõltuvust näiteks Venemaa toorainetest, teatud majandusringkondade status quo’d, kuid vanade sõltuvus- ja toiduahelate jätkumine väldib eos isegi võimaluse uute tulijate, uute võitjate tekkeks. Need „uued võitjad“ on noored inimesed, kelle „turule sisenemiseks“, haljale oksale jõudmiseks napib üha enam võimalusi.