Seejuures on Iisrael suutnud edukalt suurele osale lääneriikidest maha müüa oma narratiivi, samas kui palestiinlaste häält kostub vähem. Tundub, et status quo’sse on hakanud  siiski  mõrasid tekkima ning pilt, kus ühel pool on juudid ja teisel pool palestiinlased, pole sugugi nii mustvalge.  

USA-s lahvatanud tudengite protestid Palestiina toetuseks näitavad selgelt, et väärtute rindejoonel on olukord tavaettekujutusest kirjum. USA ülikoolides käib ka palju juudi taustaga üliõpilasi, kelle seas on hulganisti Iisraeli suhtes üsnagi kriitilisi hääli. Avaliku arvamuse uuringud USA-s näitavad, et noorte, alla kolmekümne aastaste juutide seas on hinnangud Iisraeli tegevusele Gazas oluliselt erinevad kui vanemate juudi rahvusest ameeriklaste seas.