Kiislerit kuulates ja lugedes jääb mulje, nagu tegeleks Tavast suisa ketserlusega, koguni määral, et tema töösse peab sekkuma õiguskantsler, et päästa eesti keele normimise jätkumine ja tagada eesti keele säilimine läbi aegade. Etteruttavalt olgu öeldud, et Tavast pole kunagi väitnud, et eesti keelt ei peaks normima, ta on vaid tõstatanud küsimuse, kuidas seda teha. Kiisler leiab, et ketser tuleb kirikust välja heita. „Vaim vardas“ saates ütles Kiisler otse, et pole direktori tuleviku suhtes kindlust ja leiab, et tolle tool kõigub. Kuid EKI pole kirik, vaid teadus- ja arendusasutus.