Õige vastus on, et seni tegeleme ainult tugevate, kuid tõendamata kahtlustega. Täpselt samamoodi nagu väga segase protsessi tulemusel tehtud apteegireformi puhul. Kõik märgid viitavad, et praeguseks sisuliselt mitte midagi saavutanud reformi ei kujundanud mitte poliitikud, vaid asjast huvitatud ärijõud. Aga eks sa püüa tuult väljal.