Kuvatõmmis ingliskeelsest artiklist, mille alusel valeinfo Eestis liigub

Ta lisas postitusele juurde kuvatõmmise välismaise vandenõuteooriate lehekülje artiklist ning tõlkis sinna juurde ka artikli sisu. Sealhulgas tsiteerib ta doktor William Makist, kes on varemgi jaganud COVID-19 kohta valeinformatsiooni.

„Kolledž saatis kõigile Ontario arstidele kirja või memo,“ selgitas postituse kohaselt onkoloog dr William Makis, öeldes, et nende vaktsineerimata patsientidel tuleks määrata vaimseid probleeme ja neile tuleks manustada psühhiaatrilisi ravimeid. Inglisekeelsest algallikast nähtub, et kolledži all on siin mõeldud arstide ja kirurgide kolleegiumi Ontarios (College of Physicians and Surgeons of Ontario - CPSO), mis tegutseb piirkonnas meditsiinipraktikat reguleeriva organisatsioonina.

Sama väide levis välismaal 2022. aasta novembris, mil see mitme faktikontrolli poolt ümber lükati.

Eestikeelne valeinfo Facebookis

Faktid

  • CPSO saatis küll kaks aastat tagasi COVID-19 pandeemiaga seotud juhised, kuid selle sisu tõlgendati valesti – nad ei soovitanud kordagi vaktsineerimata inimesi psüühiliselt ravima asuda.

  • Tegelikult olid kirjas juhised, mida järgida, kui patsiendid on stressis või ärevuses vaktsineerimise tõttu.

  • Ravimite ja nende soovituste kohta on kirjas, et seda tasuks kaaluda kui inimestel on ekstreemne hirm nõelte vastu ja soovib selle tõttu abi.

Välismaa sotsiaalmeedias levisid 2022. aastal videod intervjuudest, kus doktor Makis nentis, et CPSO „saatis kõigile Ontario arstidele kirja või memo“, soovitades neil pidada ükskõik millist oma vaktsineerimata patsienti vaimse probleemiga inimesteks ja seetõttu tuleks neile manustada psühhiaatrilisi ravimeid.

Kuid see ei vasta tõele. CPSO ei saatnud ei posti ega e-kirja teel mingeid konkreetseid juhiseid ega andnud selle teema kohta volitusi. Ja riigi rahvatervise agentuur Health Canada kinnitas The Associated Pressile, et nad ei ole riigitasandil samuti väljastanud juhiseid COVID-19 vaktsiinide ja psühhiaatriliste ravimite kohta.

CPSO täpsed juhised on saadaval selle veebisaidi korduma kippuvate küsimuste jaotises.

Koht, kus juhistes mainitakse vaimseid probleeme ja nende lahendamist.

Selles kirjeldatakse, kuidas käituda COVID-19 vastu vaktsineerimisel erandjuhtumitega: „On oluline, et arstid töötaksid koos patsientidega vaktsiiniga seotud ärevuse maandamiseks ja mitte võimaldama vältimiskäitumist. Näiteks äärmise hirmu tõttu nõelte vastu (trüpanofoobia) või muude tõsist muret tekitavate juhtumite korral võib valikuvõimalusena olla retseptiravimite vastutustundlik kasutamine ja/või suunamine psühhoteraapiasse.“

See on ühtlasi ka ainuke koht juhistes, kus mainitakse vaimset tervist ja nendega seotud ravi. Seal ei ole kuskil kirjas soovitusi vaktsineerimata inimeste psüühiliseks raviks, veel vähem seda, et tegemist oleks kohustusega.

CPSO pressiesindaja ütles AFP faktikontrollle, et nende esialgseid juhiseid on „väga valesti tõlgendatud“ ja, et neid juhendeid ka hiljem täpsustati, et segadust vähendada.

Otsus: Vale. Kanadas ei ole kordagi antud soovitusi või juhiseid, et vaktsineerimata inimesi tuleb psüühiliste häirete tõttu ravida. Tegemist oli poolteist aastat tagasi valesti tõlgendatud infokilluga, mis juba toona ümber lükati.