Et kõik aru saaks, on raamatu kaanele lisatud märge: politseipõnevik. Ent see pole õige. Peaks olema: poliitpõnevik. Sest jah, meie lähiminevik rullub teoseas küll läbi kaitsepolitseiniku Maxi silmade, kuid märksa olulisemad on poliitilised protsessid, kuhu nii tema, kui äsjase Eesti Vabariigi jõustruktuurid on seotud.

Kahtlemata saanuks kirjutada parema raamatu, mitte jutustava koolikirjandi laadse, aga... Millised oleks head variandid? Näiteks dokumentaalromaan? Ent sel puhul kõduneks autor kas Männiku karjääris (kui kirjeldatud sündmusi saaks tõestada) või mõnes vanglas (kui ei saaks). Teine variant: ilukirjanduslik romaan. Ent sel juhul ei oleks tekstil tegelikkusega mingit pistmist, kuigi on vaatamata sellele, et esmalt annab autor teada: kõik tegelased ja sündmused selles loos on välja mõeldud, seosed ja sarnasused reaalsete isikute ja sündmustega on juhuslikud.

Ah siis nii... Täiesti juhuslikult on romaanis Tallinna linnapea nimi Einar Lubineem ja tal pole vähimatki seost Edgar Savisaarega, kuigi nende iseloomud ja tegevus klapivad üks-ühele. Lihtsalt juhtus nii. Ja kindlasti pole raamatus jõuliselt figureerival legendaarsel kriminaalpolitseinikul Agu Lühirol karvavõrragi kokkupuudet Koit Pikaroga. Ja Kaitsepolitseiameti uuel peadirektoril Rain Aial Kaitsepolitseiameti endise peadirektori Raivo Aegiga.

Kes viitsib nimemänge mängida, leiab pea kõigile romaani tegelastele reaalsed vasted, aga, nagu öeldud, need on juhuslikud kokkusattumised.

Sündmused algavad 1974. aastal, kui noor mees sõlmib koostöölepingu nõukogude Venemaa jõustruktuuri ehk KGB-ga, saades varjunimeks Õpetaja. Ühel hetkel Eesti taasiseseisvub, kuid Õpetaja jääb Õpetajaks, kuigi liigub politseist poliitikasse.

- - -

„Raha oli Õpetaja elus väga tähtsal kohal. Kuidas see teenitud oli, polnud tema jaoks kuigi oluline, peaasi, et seda oleks võimalikult palju. Abikaasa küll aimas, et kõik ei pruugi õige olla, aga kuna talle selline elustiil sobis, siis liigset uudishimu ta ei ilmutanud.“

- - -

„Sündikaat“ käib läbi Eesti Vabariigi olulised kriminaalsed sündmused kuritegelike jõukude arveteklaarimistest rahapesuskandaalide ja korruptsioonijuhtumiteni. No ei ole need välja mõeldud. Nagu ka poliitikute sidemed allmaailmaga. Või on see kõik luulu?

Lugege, leidke raamatutegelastele tõsielulised vasted ning otsustage, kas tegu on ilu- või dokumentaalkirjandusega.