Kuivõrd pealkiri viitab Tallinna haihtumisele, siis lavastuse fookus on suunatud Tallinna tühimikele – tühermaadele, nagu neid lavastuses nimetatakse. Niisiis, kuigi pealkiri „Haihtuv Tallinn“ võib algul tekitada pisut segadust, julgen pakkuda, et Tallinna kasvamisega on käsikäes käinud ka tundmus, et pideva arengu käigus midagi hääbub või haihtub linnatunnetuses. Põimides kaht huvitavat lavastamisvõtet – tehnoloogilist teatrit ja rännaklavastust –, kutsutakse teatrikülastaja avastama Tallinna linnas haihtuvaid paike, telefon näpus.