Maapind on seal lääne poole laskuv ning kõrgendikud on lääne-ida suunalised, seega oli Venemaa üksustel selge eelis ning nad peaaegu jõudsid Ternõni välja. Ometi suutis Ukraina nende edenemise peatada ja mitte ainult. Ukraina sõjaväelaste sõnul aitas neid ka see, et Venemaa avas uue rinde Harkivi suunal ning seetõttu viidi sealt lõigust ära lennukid, mis viskasid liugpomme.