Ta jätkab kirjeldamist, kuidas väidetava Tervisevabaduse kaitsefondi ja teiste Los Angelese ühtse koolipiirkonna vaidlustajate vahelises vastuolulises kohtuasjas otsustas kohus, et COVID-19 mRNA süste ei peeta traditsioonilise meditsiini määratluste kohaselt vaktsiiniks.

Facebookis levib valeinfo, et kohtuotsus kinnitab, kuidas vaktsiin ei ole päris vaktsiin, kuid tegemist on apellatsioonikohtu otsuse vale tõlgendusega.

Faktid

  • Tegemist on veel käimasoleva kohtuasjaga, kus Los Angelese koolide töötajad eesotsas koroonapiirangute vastu võitleva organisatsiooniga Tervisevabaduse kaitsefond läksid 2021. aastal vaktsineerimisnõude pärast tööandja vastu kohtusse.

  • Tervisevabaduse kaitsefond vaidles, et COVID-19 vaktsiinid ei ole tegelikult vaktsiinid, vaid on hoopis „meditsiinilised ravimeetodid“ ja nende tegemist ei saa nõuda.

  • Hagi lükati mitmel korral tagasi, kuid tänavu juunis otsustas apellatsioonikohus tagasilükkamise otsuse tühistada.

  • See pani valeinfo levitajaid arvama, et hagejate väited ongi faktid. Nii see ei ole.

Los Angelese ühendatud koolipiirkond (The Los Angeles Unified School District) kuulus nende tööandjate hulka, kes 2021. aastal nõudsid oma töötajatelt COVID-19 vastu vaktsineerimist.

Esimene hagi, mis esitati 17. märtsil 2021, algatati töötajate poolt, kes ei soovinud end vaktsineerida. See hagi lükati neli kuud hiljem tagasi, kuna koolipiirkond oli oma poliitikat muutnud, võimaldades töötajatel vaktsineerimise asemel end regulaarselt testida. Hiljem kehtestas koolipiirkond taas vaktsineerimise nõude ilma testimise võimaluseta ning septembris loobus sellest nõudest täielikult.

Teine hagi esitati novembris 2021 Idaho osariigis asuva mittetulundusühingu poolt, mis loodi 2020. aastal ja on algatanud mitu kohtuasja koroonapiirangute, sealhulgas maski- ja vaktsiinikohustuse, vastu.

Mittetulundusühing nimega Tervisevabaduse kaitsefond (Health Freedom Defense Fund) väitis, et COVID-19 vaktsiinid ei ole tegelikult vaktsiinid, vaid on hoopis „meditsiinilised ravimid“ ning neid ei saa kohustuslikuks teha. Nad väitsid ka, et COVID-19 vaktsiinid ei takista haiguse levikut, vaid vähendavad selle tõsidust nakatunutel, mistõttu on süst ravi, mitte vaktsiin.

„See ei ole otsus, et Covid-19 vaktsiinid ei ole vaktsiinid,“ ütles Dorit Reiss, California Ülikooli San Francisco õigusteaduskonna professor AFP faktikontrollile. Apellatsioonikohus ei hinnanud hagejate teaduslikke väiteid.

Kuigi õiguslik võitlus LA koolipiirkonna vastu on kestnud umbes kolm aastat, on see endiselt suhteliselt varajases õiguslikus staadiumis, kuna mõlemad kohtuasjad on esimese astme kohtutes tagasi lükatud. 2022. aastal lükati Tervisevabaduse kaitsefondi hagi tagasi, sest kohus leidis, et vaktsiini võime vähendada haiguse ja surma riski oli vajalik, et kaitsta õpilaste ja töötajate tervist.

Kuid 7. juunil tühistas USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohus selle tagasilükkamise ja saatis juhtumi tagasi esimese astme kohtusse, et mõlema poole argumente põhjalikumalt kaaluda. See omakorda viiski liikvele valeinfo, et apellatsioonikohtu otsus kinnitab, et hagejate väited vaktsiinide kohta on õiged.

Otsus: Vale. USA kohus ei ole teinud otsuse, et mRNA vaktsiinid ei ole päris vaktsiinid. Seda väitsid ühe kohtuasja hagejad. Hetkel kohtuasi veel käib.