Näituse põhjal antakse välja Saku maali aastapreemia ja Saku noorte-preemia, maalikunstnike liidu aastapreemia ja Sadolini maalipreemia.

Näituste “Maal 98” – Eesti Maalikunstnike Liidu juhatus. Jaan Elken, tel 6 267 326 tööl; 6 326 575 kodus.