Uuel aastasajal Eesti Televisiooni nägemiseks peavad vanade Vene televiisorite omanikud ostma uue teleri või paigaldama olemasolevale umbes 500 krooni maksva PAL-ploki. Valitsuse otsus viia riigitelevisioon aastaks 2000 seniselt signaali kodeerimise SECAM süsteemilt üle Euroopas kasutatavale PAL süsteemile jätab Nõukogude Liidus toodetud televiisorite omanikud ilma helist ja värvipildist.

Uut buumi ei oodata

Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS-i tehnikadirektori Tiit Tamme sõnul ei pruugi uuele süsteemile üleminek siiski kaasa tuua telerite ostubuumi, nagu kaasnes Eesti Raadio kesklaineala sulgemisega juuli algul raadiote puhul.

Kui Vene televiisor on korras, võib sellele panna lihtsalt heli- ja värvibloki, nagu Tallinnas neid omal ajal pandi Soome TV vaatamiseks, ütles Tamm. “Mida vanem televiisor on, seda lihtsam on plokki paigutada,” lisas ta.

Ka Sony telerite maaletooja OÜ Gross Holdingsi müügijuhi assistent Katrin Allmäe märkis, et süsteemivahetus küll tõstab uute telerite läbimüüki, kuid ostupalavikku eeldatavasti ei tule. “Hind on siiski üsna kallis,” ütles ta, lisades, et ka odavamad väikesed televiisorid maksavad umbes 2000–2500 krooni.

ETV tehnikatalituse juht Leiger Põldmaa ütles, et tema andmetel on vanu SECAM süsteemi televiisoreid veel umbes viiendikul peredest.

Põldmaa sõnul on ETV huvitatud PAL süsteemile üleminekust, sest sellel süsteemil töötab juba suurem osa riigitelevisiooni aparatuurist.

Praegu muudetakse PAL signaal SECAM saatjate tõttu ümber stuudios. “Ega see muutmine pildi kvaliteeti paranda,” sõnas Põldmaa, kelle sõnul on SECAM süsteemi aparatuuri tänapäeval väga raske hankida.

Tallinnas kõigepealt

Teede- ja sideminister Raivo Vare ütles üleeilsel valitsuse istungil, et PAL-süsteemile üleminek võiks kõigepealt toimuda Tallinnas, kus tänu Soome TV levikule on 95 protsendil elanikest nagunii PAL-süsteemi vastuvõtvad televiisorid.