Kohus mõistis Ozdojevi süüdi AS-i Mingelin majoneesi- ja ketshupitehase omanikelt väevõimuga ülevõtmises ja omanikelt vabaduse võtmises.

Varem majoneesitehasele “katust teinud” ingushshidel tekkis mõte firma omanikelt, vendadelt Boriss ja Vjatsheslav Pereskokovilt suurem rahasumma välja pressida ja mullu 20. märtsil nõudsidki nad meestelt 300 000 krooni tasumist.

Kuna vennad ei saanud raha kohe maksta, siis hoiti neid ööpäev läbi ühes korteris pantvangis. Kui selgus, et nii suure summa kogumiseks läheb vähemalt kuu aega, sunniti mehi kirjutama alla AS Mingelini aktsiate fiktiivsele ostu-müügilepingule.

Üleöö tehaseomanikeks saanud ingushid asusid kohe firma tegevjuhtkonda välja vahetama, nende tegevuse lõpetas väljapressijad vahistanud keskkriminaalpolitsei.

602 000 krooni suuruse kautsjoni vastu vabaduses olnud Ozdojev võeti kohtusaalis uuesti vahi alla. Viieks aastaks mõisteti vanglasse Ozdojevi jõugukaaslane Jevgeni Krustal (25). Andrei Alimov (23) sai vägivallatsemise ja väljapressimise eest kuus aastat vangistust.

Samuti grupeeringuga väidetavalt seotud Ruslan Uzhahhov (36), Oleg Dumtsev (28) ja Vahha Edi (36) mõisteti kohtus õigeks.