Õiguslikult halvasti sõnastatud ringhäälinguseadus tekitab meediakanalite seas segadust ja kiivust

Telejaamad süüdistavad kultuuriministeeriumi saamatus ringhäälingupoliitikas, mistõttu puudub igasugune järelevalve, kas telejaamad täidavad ringhäälingulubades ettenähtud tingimusi. Vaatajate ja kuulajate huvides seab kultuuriministeerium ring- häälingulubade väljastamisel kindlaid tingimusi, kuid järelevalve puudumine tingimuste täitmise üle teeb TV 3 peadirektori Andres Jõesaare sõnul võimu mistahes hea kavatsuse mõttetuks.

Eestis kohtab ringhäälingus lihtlabast piraatlust, mille eredaim näide on filmi “Surm sobib talle” näitamine kaabellevifirmas STV ajal, kui filmi näitamise õigused kuuluvad hoopis TV 3-le, märkis Jõesaar.

Kultuuriministeeriumi meedia küsimustega tegelev nõunik Peeter Sookruus möönis, et kehtivas ringhäälinguseaduses esineb liiga üldsõnalisi formuleeringuid ja karistused seaduse rikkumise eest on jäetud kehtestamata. Tema hinnangul peaks uus ringhäälinguseadus seni ilmnenud vastuolud kõrvaldama.

Augud seadusandluses ja erineva tõlgendamise võimalused lubavad lisaks piraatlusele mööda hiilida näiteks ringhäälinguloas sätestatud kohustusest anda vaatajale kvaliteetseid uudiseid.

Kanal 2 tõlgenduse järgi on nende telejaam Saksa Deutsche Welle uudisteprogrammi edastamisega uudiste andmise kohustuse täitnud, kuigi üldlevinud tava kohaselt peavad uudised kindlasti kajastama ka vaataja-kuulaja lähikonnas toimuvat.

Eesti Televisiooni peadirektor Toomas Lepp väitis, et lisaks Kanal 2 uudistele on suur ettekirjutustest möödahiilimine TV 1 saatjate võrgu laienemine. TV 1 on saanud kohaliku ringhäälinguloa, mille saatjate võrk ei tohi katta üle 80% riigi territooriumist. Samal ajal on TV 1 nähtav peaaegu kogu Eestis.

Kolme telejaama, ETV, TV 3 ja Kanal 2 juhid pöördusid 19. novembril kultuuriministeeriumi poole, sest STV transleerib Venemaa programmi ORT, kuhu TV 1 müüb reklaami. Pöördumise autorite kinnitusel on tegemist eraldi programmiga, millel peaks olema oma ringhäälinguluba.

Kolme telejaama juhtide hinnangul muudab selline litsentseerimata tegevus olukorda reklaamiturul, mis omakorda seab kahtluse alla ETV ja eratelevisioonide reklaamilepingu jätkamise. TV 1 juhatuse esimees Vallo Toomet teatas, et nende firma tegeleb ainult reklaami müümisega ja ORT-i programmi edastamisega nad seotud ei ole.

Ringhäälinguloaga kaasnevad tingimused on muudetud seletamatutel põhjustel saladuseks. Ometigi nii Jõesaar kui ka Toomet kinnitasid, et ringhäälinguloaga kaasnevad tingimused pole ärisaladus ja need tingimused võiksid rippuda näiteks kultuuriministeeriumi internetileheküljel.

Ringhäälinguloa tingimusi on võimalik muuta kultuuriministri käskkirjaga. Informatsioon, millist programmi on Eesti telejaamad kohustatud vaatajale pakkuma, ei ole kättesaadav.