Eldore Consulting Oy taga on ärimehed Rein Lang, Hans H. Luik ja EVTV asutajad Andres Küng ning Viktor Siilats.

Kultuuriministeeriumi ringhäälingulubade komisjon avas eile ümbrikud taotlustega kahele ülevabariigilisele ja kahele rahvusvahelisele ning ühele kohalikule ringhäälinguloale.

“Kanal 2 ringhäälinguloale kandideeris peale AS Taska ka Eldore Consulting. Sama firma kandideeris ka TV 3 loale nagu ka AS TV 3,” avalikustas kultuuriministeeriumi ringhäälingukomisjoni liige Peeter Sookruus.

Konkursitingimuste järgi peab TV 3 ringhäälinguloa saaja täitma programmi vähemalt 14 tundi päevas ja 100 tundi nädalas. Kohustus on edastada kaks tundi venekeelset programmi, Eestis toodetud uudisprogrammi, kultuuri- ja haridussaateid jne. Eesti autorite osa peab olema 20 protsenti nädala programmi mahust. Kanal 2 ringhäälinguloa saaja peab täitma päevas kaheksa tundi ja nädalas 56 tundi eetriaega.

Programm peab koosnema alates informatiivsetest ja nõuandesaadetest kuni spordi-, noorte- ja lastesaadeteni. Eesti autorite osa peab olema vähemalt 20 protsenti nädala mahust.

Uued ringhäälinguload kehtivad viis aastat – TV 3 laineala luba hakkab kehtima 30. septembrist ja Kanal 2 oma 1. oktoobrist järgmisel aastal.

“Vara on rääkida veel TV 5+ pakkumisest, enne tuleb nendega realiseerimisallikad läbi arutada,” lausus Sookruus. Otsuse teeb komisjon jaanuaris.