ETV peadirektori kannatus katkes aastavahetusel, kui TV 1 ei tasunud tema väitel järjekordselt õigeaegselt raha. Eile hommikul nimetas Lepp TV 1 võlasummaks 400 000 krooni, kuid päeval saabus talle ETV raamatupidamisest kinnitus raha äramaksmisest.

“Põhimõtteliselt ei muuda see midagi, et raha päeva jooksul ikkagi laekus, sest maksmisega oli juba mitu päeva üle tähtaja mindud,” jäi Lepp endale õhtul kindlaks.

“TV 1 on viivitanud pidevalt ja kahtlustan, et nad teevad seda tahtlikult.”

TV 1 juhatuse esimehe Vallo Toometi kinnitusel maksis TV 1 ETV-le viimase osa rahast õigel ajal. Tema sõnul kandis TV 1 31. detsembril ETV arvele Ühispanka 2,6 miljonit krooni ning 3. jaanuaril lisaks 400 000 krooni käibemaksu.

“Tegelikult tulime ETV-le möödunud septembris veel vastugi, kui me Lepa palvel tegime lepingusse muudatuse, mille järgi pidime käesoleva aasta esimese makse tegema juba varem, möödunud aasta lõpus,” väitis Toomet. “Seetõttu on mulle Lepa rahulolematus täiesti mõistetamatu.”

Lepa sõnul langetab ETV reklaami osas otsuse nädala lõpus, kui koguneb telejaama juhatus.

“Meil on alati olnud rahaliselt pingeline seis, sest vastavalt seadusele peame tegema väga laiahaardelist programmi,” osutas Lepp, kuid eitas, et reklaami ennistamise idee ning pingelise rahalise seisu vahel on seos. “Minu sügav soov on, et reklaam ei tuleks ETV-sse tagasi, kuid peame seda võimalust kaaluma, kui me majanduslikult toime ei tule.”

Toomet möönis, et varem on TV 1 paaril korral maksmisega viivitanud, kuid märkis, et alati on telekanal hiljem viivised tasunud. “Kui ETV kavatseb nüüd ikkagi reklaami näitama hakata, on see meievahelise lepingu rikkumine ja kavatseme suure tõenäosusega esitada ETV-le kohtu kaudu kahjunõude,” tähendas Toomet.

TV 3 tegevdirektor Andres Jõesaar hindas riigitelevisiooni ja TV 1 konflikti ülepaisutatuks. “Mina ei näe põhjust, et ETV hakkab taas reklaamiaega müüma, sest TV 1 viivitas maksmisega vaid väga lühikese aja ning pealegi langes maksmise aeg pühadele,” ütles Jõesaar.