Kultuuriministeeriumi ringhäälingulubade komisjon andis eile uued ringhäälinguload viieks aastaks taas TV3-le ning Kanal 2-le, jättes meediaärimehed Rein Langi ja Hans H. Luige pika ninaga. Teist korda ringhäälingulubade konkursil osalenud Lang ja Luik soovisid luua TV 5+. Telejaama loomiseks asutatud AS Eesti Jonnipunnid, kuhu kuuluvad ka EVTV asutajad Viktor Siilats ja Andres Küng, kandideeris nii Kanal 2 kui ka TV 3 ringhäälingulubadele.

Oma otsusest teatas kultuuriministeeriumi ringhäälingulubade komisjon kultuuriminister Jaak Allikule, kes langetab lõpliku otsuse.

“Minu arvates on vaieldamatutest spetsialistidest koosnev komisjon selle otsusega kõvasti vaeva näinud, pidades neli tõsist arutelu,” sõnas kultuuriminister.

Otsus nädalaga

Komisjon võttis otsused vastu suhteliselt üksmeelselt ja seetõttu ei näe kultuuriminister nende muutmiseks põhjust. “Kuigi mul on kohustus langetada lõplik otsus ringhäälingulubade osas 1. märtsiks, arvan, et teen selle käesoleval nädalal,” ütles kultuuriminister Allik. “Vahed poolt- ja vastuhäälte vahel olid sedavõrd väikesed.”

Loa tegutseda Kanal 2 lainepikkusel järgmisel viiel aastal andis komisjon AS-ile Kanal 2 ühehäälselt. TV3 edasise viie aasta tegutsemisloa poolt oli kuus komisjoniliiget ja erapooletuks jäi üks.

AS Eesti Sõltumatu Televisiooni ehk TV1 taotletud rahvusvahelise ringhäälinguloa otsustas komisjon viie poolthääle ja kahe erapooletuga ka anda.

Kehtiv kord on halb

Ringhäälingukomisjon arutas ringhäälinguseaduse puudulikkust, mis ei võimalda automaatselt neil ringhäälingukanalitel tegutsevatele firmadele lubade pikendamist, kui firmade töö suhtes probleeme ei ole. Pretensioone üleriiklike ringhäälingulubade valdajatele pole seni olnud.

Ringhäälingulubade andmisel osalesid seitse liiget: komisjoni esimees Urmas Sõgel, kultuuriministeeriumi üldosakonna juhataja Peeter Sookruus, justiitsministeeriumi asekantsler Priidu Pärna, sideameti peadirektori asetäitja Arvo Rammus, presidendi kantselei õigusosakonna juhataja Mall Gramberg, komisjoni sekretär Heli Kirotar ning asendusliige teede- ja sideministeeriumi asekantsler Tõnu Naestema.

Ringhäälingulubade komisjon on järgmisel korral koos veebruari lõpus.