Eesti Televisioon (ETV) jätkab reklaamiaja müüki, vaatamata TV1-st tagasi saadud võlale ning peadirektor Toomas Lepa antud lubadusele katkestada reklaami näitamine.

ETV on juba sõlminud reklaamilepingud ligikaudu poolesaja firmaga ning läbirääkimised käivad praegu 80 potentsiaalse reklaamiandjaga. ETV on mõne aja pärast valmis edastama reklaami täismahus ehk seadusega lubatud 8 minutit tunnis.

TV3 tegevdirektor Andres Jõesaar ütles aga Eesti Päevalehele, et eile pärastlõunal saavutas ta suulise kokkuleppe Toomas Lepaga lõpetada tänasest ETV-s ajutiselt reklaami näitamine, kui TV1 tasub oma võla ETV-le.

"Mul on hea meel, et jõudsime selles kriisiseisus ühisele arusaamisele," ütles Jõesaar lisades, et kirjalikku lepingut osapooled ei sõlminud. Jõesaare sõnul usub ta Lepa mehesõnasse.

"Suusõnalised kokkulepped on nii nagu nad on, mis ei pruugi seadusele vastata," ütles Eesti Päevalehele Toomas Lepp. "Mina lepingut ei sõlminud, mina ütlesin, et see võib olla võimalik."

Eile vahetult pärast ringhäälingunõukogu koosolekut, mis otsustas toetada reklaami müümist ETV-s, saatis Toomas Lepp eratelekanalite juhtidele elektroonilise posti teel kummalise kirja.

"Eesti Televisioon lõpetab sellest hetkest reklaami näitamise, kui ETV arvele on laekunud TV1 poolt võlgu olev summa," kirjutas Lepp erakanalite tegevjuhtidele saadetud e-mailis, mis on ka Eesti Päevalehe käsutuses. Kinnitamata andmeil soostus Lepp reklaami edastamise katkestama kuni 30. juunini.

TV1 juhatuse esimees Vallo Toomet kinnitas, et 480 000 krooni suurune võlg kanti ETV arvele eile pärastlõunal.

ETV juhatus peab tänahommikusel koosolekul tegema lõpliku otsuse reklaami müümise kohta. "ETV juhatus on seisukohal, et ETV majandusliku olukorra tõttu alustatakse reklaami müüki ja seda toetab üksmeelselt ka ringhäälingunõukogu," kinnitas Lepp.

Lepp libedal teel

"Meeskond on komplekteeritud ja reklaami hakkame müüma alates järgmisest nädalast," ütles eile esimest päeva ametis olnud ETV reklaamijuht Rivo Saarna.

"Siis otsustatakse ka, millal see eetrisse läheb," selgitas Saarna. Eelnevalt peab ETV reklaamimüügi põhimõtted kinnitama ringhäälingunõukogu, mis koguneb erakorralisele koosolekule reedel.

Ringhäälingunõukogu toetas eile ETV juhatuse ettepanekut katkestada ühepoolselt reklaamist loobumise leping eratelekanalitega.

Nõukogu kinnitusel saab praegu ainult reklaami müümisega lappida ligi 40 miljoni krooni suurust auku ETV rahakotis ja jätkata samas mahus programmi tootmist.

Poolteist aastat tagasi kohustusid eratelekanalid maksma ETV-le reklaami mittenäitamise eest 36 miljonit krooni. Maksegraafikust pidasid osapooled kinni kuni selle aasta märtsini, mil TV1 jättis lubatud summast maksmata ligi pool miljonit krooni.

Eesti Päevalehe andmetel püüdis Toomas Lepp eilsel ringhäälingunõukogu koosolekul läbi suruda uut kompromissplaani erakanalitega. "Kuna katkestamisleping on õiguspärane, siis pole mõtet kompromisse otsida," selgitas ringhäälingunõukogu esimees Paul-Eerik Rummo.

Anonüümseks jääda soovinud ETV ametniku sõnul pidi ringhäälingunõukogu Lepale korduvalt meelde tuletama, et ta peaks praeguses olukorras kaitsma avalik-õiguslikku televisiooni, mitte erakanalite huve. "See ei vasta tõele või vähemalt minu mäletamist mööda seda ei olnud," ütles Rummo.

Ringhäälingunõukogu liikme Andres Herkeli sõnul peab ETV täitma eelarvet ja peadirektori kohus on seda tagada. "Ringhäälingunõukogu otsustas, et üks ETV finantseerimise allikas on reklaami müük, ja kui peadirektor leiab, et saab teatud aja jooksul teisiti hakkama, siis on see tema risk," ütles ta.

Seaduse muutmine

Erakanalid lootsid saada kuni 30. juunini ajapikendust, et kultuurikomisjon jõuaks Riigikogule esitada eelnõu ringhäälinguseaduse muutmiseks, mis keelaks reklaami edastamise avalik-õiguslikus televisioonis. Vallo Toometi sõnul on reaalne, et seaduseparandused jõuavad Riigikokku juba enne jaanipäeva.

Paul-Eerik Rummo aga kahtleb, et ringhäälinguseaduse muutmine väga kiiresti läheks, sest idee kohaselt tuleks ETV-le tulu ringhäälingulubade maksustamisest. Kanal 2 ja TV3 on saanud uued tegevusload aga suhteliselt hiljuti ning need kehtivad viis aastat.

"Ma arvan, et on õiguslikult väga keerukas tasuta antud load äkki tasuliseks muuta," kommenteeris Rummo. Samas avaldas Rummo lootust, et reklaaminäitamine Eesti telekanalites suudetakse lahendada rutem kui viie aastaga.