Eesti Televisiooni (ETV) juhatus valis seitse uut peaprodutsenti, kellest vaid kaks tulevad väljastpoolt ETV-d, viis on senised prog-rammijuhid.

Senistest peatoimetajatest jätkavad Hommikuprogrammi peaprodutsendina Reet Oja, spordisaadetes Toomas Uba, kultuurisaadetes Gerda Kulli-Kordemets ja venekeelsetes saadetes Pavel Ivanov.

Meelelahutussaadete etteotsa valiti teatrijuht ja lavastaja Eero Spriit.

Järgmisest aastast hakkab senise uudisteprogrammi juhi Aarne Rannamäe asemel suurima vaatajate arvuga teleuudistesaadet "Aktuaalne kaamera" (AK) juhtima Andres Kuusk (28), kes peab oma töö eesmärgiks uudistesaate seni kohati heitliku kvaliteedi viimist ühtlaselt kõrgele tasemele.

"Ma arvan, et selle raha juures, mis uudisteprogrammil on kasutada, on võimalik teha täiesti arvestatavaid Euroopa tasemel saateid," ütles Kuusk, märkides, et tal ei ole praegu siiski täpset ülevaadet programmi eelarvest.

"Saated peaksid olema ühtlasema kvaliteediga, et ka siis, kui eelinfos on tõesti vaid üks sündmus, suudaks meeskond omalt poolt välja pakkuda mitu olemuslugu, mitu uuriva ajakirjanduse lugu ja nn ajatuid lugusid," ütles ta.

Kuuse hinnangul on AK kollektiiv tugev, kuid alamotiveeritud ning seepärast ei ole meeskonna potentsiaal leidnud sajaprotsendilist rakendust.

"Suurem rõhk peaks olema saadete ja lugude analüüsil, et inimene tunnetaks oma vajalikkust, et tema loost sõltub väga palju," ütles Kuusk ja rõhutas, et tagasiside ei ole repressioon.

Vastne juht soovib uudisteprogrammi tuua rohkem globaalseid teemakäsitlusi.

"Ma ise käisin talvel kaameraga Kosovos ja heade projektide tarvis on alati võimalik ka raha saada," ütles Kuusk. "Rahaprobleem pole põhjus, vaid ettekääne tegematajätmisele."

Ametlikult peaks Kuusk tööd alustama 1. detsembril, kuid juba järgmisel nädalal peab ta koos telekanali juhatusega langetama otsuse väliskorrespondentide konkursi võitjate kohta.

ETV programmidirektori Tiina Kangro hinnangul oli Kuusel võrreldes teiste kandidaatidega suurim valmisolek tööd tulemuslikult teha.

"Uudisteprogramm peab senisest rohkem hakkama tööd tegema publitsistikasaadete ja teiste nn päevakajaliste saadetega," märkis Kangro. "See tähendab eelinfosüsteemi ühtlustamist ja koostööd tootmisprotsessis ning töötajate vahel."

Pragune AK peatoimetaja Aarne Rannamäe ei osanud eile öelda, kas ta jätkab uudistetoimetuses ka Andres Kuuse juhtimise all.

"Mulle pole konkreetseid ettepankuid tehtud," põhjendas Rannamäe.

Kuusk väitis eile, et ta helistas Rannamäele ja tegi talle ettepaneku jätkata välisuudistetoimetuse juhina.

Tiina Kangro sõnul ei leidnud juhatus arengujõulist juhti haridussaadetele ning tõenäoliselt lähevad selle valdkonna saated edaspidi kultuuri- või publitsistikasaadete alla.

Läbirääkimised ei ole veel lõppenud Mati Talvikuga, kes kandideerib publitsistikasaadete juhi kohale, samuti Eve Viilupiga, kes soovib jätkata lastesaadete peaprodutsendina.

ETV peadirektor Toomas Lepp viimastest läbirääkimistest osa ei võta, sest ta sõitis eile kaheks nädalaks komandeeringusse.

ETV maksab kinni Lepa osalemise maailma juhtivate uudisteagentuuride juhtide konverentsil, kus arutatakse koostöövõimalusi. Lepp kohtub Genfis ka EBU juristi ja finantskontrolöriga.

Eesti Televisiooni üleminekul produtsendisüsteemile jääb peaprodutsendi vastutada programmide sisuline külg ja rahastamine.