"Tegelikult on kõik variandid lahtised, aga muidugi on ka võimalus, et praegune seis säilib," väitis kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa ETV ja ER-i tuleviku kohta. Allikmaa sõnul on põhjust arutada ka võimalust, et müüa ETV ja ER eraomandisse.

Kultuuriministeerium tellis rahvusliku ringhäälingu seaduse eskiisi advokaadifirmalt Luiga ja Mugu. Äsjavalminud seaduseelnõu projekt sätestab Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühendamise.

"Selle seaduseelnõu projekti vastu olid nii ETV, ER kui ka ringhäälingunõukogu esindajad," ütles ER-i peadirektor Ain Saarna. Tema väitel keskendub eelnõu peamiselt uue struktuuri juhtimisskeemile ja säilitab avalik-õiguslike meediakanalite rahastamise riigieelarvest.

"Nii jääb rahastamine ikkagi sõltuma valitsuse suvast," ütles Saarna. "Suvel asus töörühm kultuuriministeeriumi juures tegutsema eesmärgiga leida ETV-le ja ER-ile poliitikaväliseid rahaallikaid. Need jäidki leidmata."

"Kultuuriministeerium jätkab tööd selle seaduseelnõu projektiga, sest teisi meil pole," teatas kantsler Allikmaa.

Allikmaa sõnul ei tule vaidlustesse enne selgust, kui pole teada, milline võimalus kogub rohkem poliitilist toetust. Lõpliku otsuse ringhäälingu tuleviku kohta langetab riigikogu.

Seaduseelnõu projekt ei sõnastanud rahvusliku ringhäälingu eesmärke.

"Projekt nägi ette vaid kaht ER-i programmi senise nelja asemel. See on täiesti arusaamatu, sest kogu maailmas on praegu teine suund," pahandas ER-i peadirektor.

Saarna sõnul ei suuda kultuuriministeeriumi töörühm jõuda üksmeelele avalik-õigusliku ringhäälingu tuleviku osas, mistõttu peaks arutelu töörühma praeguse koosseisuga lõpetama.

Sideamet riivas huve

ETV on loobunud läbirääkimistest ülekandestandardile SECAM tagasimineku üle, kuid ei välista pealesurutud muudatuse pärast kohtusse pöördumist.

ETV juhatus teatas 3. novembril, et ei nõustu ringhäälingu saatekeskuse juhatuse otsusega viia järgmisel päeval saatevõrk üle saatestandardi süsteemile PAL.

"Otsus sideameti poolt tehti järsku, riivates sellega ETV huve," sõnas ETV peadirektor Toomas Lepp eile.

"ETV tehnika- ja tootmisdirektor Tarmo Krimm on öelnud, et ETV kaitseb oma õigusi," ütles Lepp võimaliku kohtuprotessi algatamise kohta.

BNS