Toruni festivali nähtud Fomenko stuudioteatri "Tanja" tundus pikem ja lüürilisem. Komissarov on valinud dramaatika, aga näidend ise annab võimaluse sentimentaalsemaks käsitluseks. Komissarov pole lüüriline ega sentimentaalne lavastaja.

Nüüd vist juba üle kümne aasta on eesti laval taas üks vene tänapäeva näidend. Vene klassika (Dostojevski, Tolstoi) oleme teatris uuesti avastanud, ent äärmiselt positiivne on, et Rakvere Teater julges lavale tuua ka vene tänapäeva näidendi. Leitud on valupunktid, mis huvitavad nii vene kui ka eesti noort publikut.