ETV endise peadirektori Hagi Sheini pakutud rahastamisskeem näeks ette ETV ja Eesti Raadio jaoks mitmeks aastaks kindla summa fikseerimise riigieelarvest.

"Näiteks arvestatakse leibkonna pealt 20 krooni kuus," ütles nõukogu liige Peeter Kreitzberg. "See peaks garanteerima ringhäälingule kindla summa aastas, mis omakorda tähendab stabiilsust rahastamisel."

Kreitzbergi sõnul on oluline probleem, millal ja kui palju pearaha suurendada. "Teatud stabiilsuse peaks tagama, kui liigutada summat iga kolme aasta tagant," lausus ta.

Eestis elab praegu umbes 450 000 perekonda.

Lisaks tuleks osa raha Kreitzbergi sõnul erakanalite litsentsimaksust, kui ETV loobub reklaamist.

ETV endine peadirektor Toomas Lepp ütles, et rahastamise metoodika on täiesti ükskõik seni, kuni poliitikud pole täpselt määranud, millist programmi nad ETV-lt ootavad.

"Poliitikud peaksid otsustama, mida ETV-st tahetakse, ning see tuleks seadustada," lausus Lepp. "Mismoodi seda programmi rahastatakse, pole üldse nii oluline."

Kreitzberg ütles, et nõukogu loodab uue ETV juhatuse esimehe valida reedel. "Oleneb, kuivõrd õnnestub rahuldada osa kandidaatide seatud tingimusi ETV rahaprobleemide lahendamiseks," ütles Kreitzberg.

Ühe võimalusena pakub ringhäälingunõukogu valitsusele laenu võtmist stabilisatsioonireservist. Kinnitamata andmeil ulatub ETV eelarveauk 50-80 miljoni kroonini.

ETV juhatuse esimehe peamised kandidaadid Aare Urm ja Marek Strandberg on teatanud, et ei nõustu ametit enne vastu võtma, kui riik annab lubaduse lahendada rahaprobleem.