“Analüüsisime ETV äriplaani ja sealt selgub, et nende taotlus refinantseerida koheselt kõik kohustused ei ole põhjendatud,” ütles rahandusministeeriumi asekantsler Margus Uudam.

“Kuna osad kohustused on mõistlikel tingimustel, siis ei vaja nad kohest refinantseerimist.”

ETV tegevjuht Aare Urm on Eesti Päevalehele öelnud, et kui laenu ei anta, tuleb telejaam sulgeda.

KOGU VARA TAGATISEKS. Uudami sõnul peab ETV mingite kohustuste refinantseerimisel oma vabanevad varad panti andma ja sellele võib lisanduda riigi garantii. “ETV aga leiab, et võiks olla ainult riigi garantii. Leiame, et kogu vara peaks olema uue laenu tagatiseks,” nentis Uudam.

Tema sõnul ei selgu ETV äriplaanist garantii mõttekus. “Me ei tea, kuidas ETV planeerib raha tagasi maksta ning see tähendab, et riigi jaoks garantii ka realiseerub ehk riik peab laenu kinni maksma,” tõdes Uudam.

Rahandusministeeriumi hinnangul tuleb äriplaan üle vaadata ja leida, mis on tegelikud vajadused.

“Probleemiks on ka see, et me ei oska hinnata ETV efektiivsust, sest enamik kuludest on esitatud läbipaistmatuna. Selles osas on vaja teha veel tööd, et leida, kus kohas on võimalikud efektiivistumise kohad,” ütles Uudam.

Kas valitsuskabineti tänasel istungil on rohkem neid, kes laenuga ei nõustu, seda ei osanud asekantsler kommenteerida. Ühe anonüümsust palunud rahandusministeeriumi ametniku sõnul ei kinnita seekord laenu ka teised ministeeriumid.

Laenu heaks kiitnud ringhäälingunõukogu esimehe Tiit Sinissaare sõnul on rahandusministeeriumil valitsuses tugev sõna.

KRIISIPROGRAMM OLEMAS. “ETV on asunud juba kriisiprogrammi välja töötama, kuid laenu mitteandmise sõnum on väga kurvastav,” tõdes Sinissaar. “Äsja sai kultuuriministeeriumis allkirjastatud reklaami väljaviimine, mille üks tingimus on, et sätestatakse avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatu ja stabiilne rahastamine.” ETV sulgemine on Sinissaare sõnul üheks võimaluseks.

ETV tänavune eelarve on 160 miljonit. Sellest 98 miljonit on riigipoolne toetus ning

50 miljonit tuleb reklaamist.