Riigiametnikest, omavalitsustegelastest ja sponsorite esindajatest koosnema hakkava nõukogu ülesanne on eurovisiooni lauluvõistluse esindamine Eestis ja välismaal, lauluvõistluse rahastamiseks ettepanekute tegemine ja korralduslike otsuste langetamine, teatas ETV turundusjuht Piret Reinson.

ETV juhatus teeb valitsusele ja Tallinna linnavõimudele ettepaneku esitada nõukokku oma kandidaadid, ETV-d esindab nõukogus juhatuse esimees Aare Urm.

Reinsoni sõnul tuleb nõukogu kokku saada enne 18. juunit, kui Tallinnasse saabub eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisega tutvuma Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) töögrupp.

ETV lauluvõistluse korralduskomitee tööd hakkab korraldab ETV juhatus. Selle juhatusse kuuluvad eurovisiooni peakorraldaja Juhan Paadam, tegevdirektor Tarmo Krimm ja finantsdirektor Jaanus Kõusaar.

Oma tegevuses juhindub korralduskomitee liikmete tööjuhenditest, korralduskomitee tegevuskavast ja nõukogu ettepanekutest. Korralduskomitee teeb vajaduse korral ETV juhatusele personali palkamise ettepanekud.

2002. aasta mais peab eurovisiooni lauluvõistluse organiseerima ETV, kuna sel aastal võitsid Dave Benton ja Tanel Padar võistluse lauluga ”Everybody”.