"Kolmikliit on platsi puhastamise õhinas jõudnud tähtajaliselt kõrgetele ametipostidele nimetatud inimesteni, seisab opositsiooni avalduses. "Selle juriidiliselt küündimatu sammuga luuakse ohtlik pretsedent, mis seab ebakindlasse ja määramatusse olukorda kõik seaduse järgi tähtajaliselt nimetatud ametnikud ja muudab Eesti noort demokraatiat."

Opositsioon kinnitas avalduses, et Toomas Lepp on ETV peadirektori ametisse nimetatud 2002 aasta 31. oktoobrini.

Enese kiiret tagandamist on poliitiliseks aktsiooniks nimetanud ka Lepp ise.

Ringhäälingunõukogu liikmete sõnul vabastas nõukogu ETV peadirektori üldisest seadusandlusest lähtudes ning sellel otsusel ei ole poliitilisi motiive. Ringhäälinguseaduse järgi saab ETV peadirektori vallandada ainult pärast süüdimõistvat kohtuotsust, kuid ringhäälingunõukogu kasutas üldkehtiva töölepinguseaduse sätteid.

Lepa vallandamist põhjendas ringhäälingunõukogu tema suutmatusega organiseerida ETV juhatuse tööd ja sisekontrolli töölerakendamist, süvenevate puudustega ETV finantsmajanduslikus tegevuses ja Lepa isikliku distsiplineerimatusega.

Ringhäälingunõukogu otsusel juhib ETV-d kuni uue peadirektori konkursini senine programmidirektor Tiina Kangro, kes asus esmaspäeval asjaajamist üle võtma. Esimese sammuna tagandas Kangro senise juhi Lepa ETV juhatusest.

Esmaspäeval pärast vallandamisteadet kohtus Lepp oma advokaadiga, et arutada võimalust vaidlustada ringhäälingunõukogu otsus tema tööleping lõpetada.

"Ma arvan, et ma ei ole vallandatud," sõnas Lepp. "Sellepärast et Eestis kehtiv ringhäälinguseadus ei näe ette ringhäälingunõukogu poolt peadirektori vallandamist."

Baltic News Service