Paljud senised menusarjad - nii telemängud kui ka probleemsaated - jätkuvad ka uuel aastal, mõned neist uuenenud formaadiga ja senisest teisel ajal.

ETV jätkab uuel aastal vähemalt maini ka senise hommikuprogrammi edastamist, samuti jätkuvad Kangro kinnitusel venekeelsed saated.

Vaatamata rahalistele raskustele, pole ETV-l plaanis loobuda ka väliskorrespondentidest ega lõpetada kultuuri- ja haridusteemalisi saateid.

Teleteatri ja telefilmi tegemine peatatakse ETV juhtkonna otsusel vaid ajutiselt. "Vastavaid struktuuriüksusi me ei likvideeri, võib-olla käivitame mõningaid projekte uuesti 2001. aastal," sõnas Kangro.

Ta lisas, et telefilmil ja teleteatril on juba paljud asjad lõppjärgus või päris valmis, neid näidatakse uuel aastal.

Kuigi uuel aastal väheneb omasaadete maht võrreldes tänavusega 1000 tunni võrra, suudab ETV Kangro sõnul säilitada nende mahu üle 51 protsendi, mille sätestab ringhäälinguseadus. Tänavu oli ETV originaalsaadete maht kokku ligi 2400 tundi.

Kangro tunnistas, et enim väheneb mahuliselt regionaalsetes stuudiotes toodetavate programmide maht. Kõik koodatakse kokku Tartu stuudiosse, kust üks saade hakkab eetrisse minema laupäeva hommikuti, teine neljapäeva õhtuti.

"Mingit katastroofi paistma ei hakka. ETV on suur laev, mis sõidab edasi," teatas Kangro.

Kultuurisaade "OP!" jääb. Senise programmidirektori Kangro sõnul saab televaataja juurde veel uue kultuurisaate igal pühapäeval, seda hakkab juhtima uus saatejuht.

Venekeelsed originaalsaated hakkavad Kangro väitel moodustama 1,5 tundi nädalas, samuti ei kao venekeelne uudistesaade "Aktuaalne kaamera", sealhulgas kavatseb ETV edastada eestikeelseid saateid venekeelse tõlkega.

Taas käivitatakse veebruaris noortesaade "Rusikas", mida on praeguste plaanide järgi ETV-l kavas toota telehooaja lõpuni, maini.

Kangro ütles pressikonverentsil, et kõik lastesaated jäävad alles, kuigi nende näitamise ajas tehakse muudatusi. "Laulukarusell" käib jaanuarist maini igal pühapäeval.

Umbes samas mahus nagu tänavu on uuel aastal ETV programmis Kangro sõnul sisseostetud seriaalid, saated ja filmid.

Selles, et ETV kaotas telemängude asemel kalli tootmishinnaga publitsistikasaated, pole Kangro sõnul midagi häbeneda. Ta ütles BBC muutunud ideoloogiale viidates, et avalik-õiguslik televisioon peab pakkuma ka meelelahutust.

Kangro rääkis, et ükski temaatika ei jää ETV-s kajastamata, kavas on ka reformida vestlussaadet "Otseliin", kuhu hakatakse lisama sügisest videolõike.

Mingil juhul pole Kangro sõnul põhjust karta, et ETV ei tee ülekandeid olümpiamängudelt. "Ülekannatega kaasneb korrektne toimetamine ja kommentaarid," tähendas ta.

ETV eelarveprojekti suuruseks on 2000. aastal 125 miljonit krooni, mis on 20 protsenti vähem kui sel aastal. Riigi toetus moodustab ETV eelarvest 84 miljonit, 29 miljonit loodab ETV teenida reklaami müügist, ülejäänud summa tuleb rendist ja mujalt.

Kulude kokkuhoiuks jätkab ETV koondamist, kokku ootab lahkumine veel 150 inimest. Kangro ütles, et optimaalne ETV koosseis peaks olema 300-320 inimest.

Lõplikud otsused programmi suhtes lubas ETV juhtkond teha jaanuari alguses, samuti otsustada siis, kas jätkatakse lepingut Guvatrakiga seriaali "Tõde ja õigus" tootmiseks.

Baltic News Service