Nõukogu valis ka aseesimehe, kelleks sai keskerakondlane Peeter Kreitzberg. Ainsa kandidaadina esitatud Kreitzbergi poolt hääletasid kõik üheksa nõukogu liiget.

Ringhäälingunõukogu esimees ja aseesimees valiti koosseisu häälteenamusega kuni neljaks aastaks.

Uue ringhäälingunõukogu liikmeteks nimetas Riigikogu 11. aprillil Reformierakonda kuuluva Ignar Fjuki, Peeter Kreitzbergi Keskerakonnast, Marju Lauristini Mõõdukatest, Isamaaliitu kuuluva Tiit Sinissaare ja Villu Reiljani Eestimaa Rahvaliidust.

Asjatundjatest nimetati ringhäälingunõukokku TV3 endine tegevdirektor Andres Jõesaar, Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige ja audiitor Andres Root, ETV ekspeadirektor ja praegune meediaõppejõud Hagi Shein ja TEA Kirjastuse juhatuse esimees Silva Tomingas.

Eesti Raadio ja ETV juhatuse liikmed tuleb ringhäälingunõukogul määrata hiljemalt 1. juuliks, nende volitused algavad 10. juulist.

10. juulist loetakse lõppenuks ka Eesti Raadio ja ETV peadirektorite ning seniste juhatuste liikmete volitused.

Seni on ETV ja ER-i peadirektorid ametisse nimetatud avaliku konkursi kaudu, kuid ringhäälingunõukogul on võimalik teha seda ka omal äranägemisel.