1948. aastal lõpetas Tallinna Riikliku Tarbekunstiinstituudi (hiljem ENSV Kunstiinstituut ERKI, praegune Eesti Kunstiakadeemia) keraamika erialal. 1947. aastast samas keraamika ja kunstiajaloo õppejõud. Aastatel 1952- 55 keraamika kateedri juhataja. 1964. aastast dotsent, 1972. aastast professor, 1972. aastast emeriitprofessor.

1953. aastal lõpetas eksternina Peterburi (tollal Leningradi) Kunstiakadeemia I. Repini nim. Instituudi kunstiajaloo erialal (diplom kiitusega). 1959-60 täiendas end kunstiajaloo ja keraamika valdkonnas UNESCO stipendiaadina Prantsusmaal, Taanis ja Itaalias. 1961. aastal osales ta stipendiaadina rahvusvahelisel Palladio nim. Arhitektuuriajaloo kursustel Vincenzas (Itaalias). 1962. aastal kaitses ta Peterburi Kunstiakadeemia I. Repini nim. Instituudis teaduste kandidaadi väitekirja eesti tarbekunsti teemal oma raamatuga Nõukogude Eesti tarbekunst ja tema meistrid, mis ilmus Leningrad- Moskva väljaandel 1962. Peale selle ilmus autoril veel 6 raamatut, 20 kataloogi ja sadakond artiklit. Ta osales mitme koondteose loomisel nii Eestis kui ka Moskvas. Kuulus Eesti Vabariikliku Preemia saanud Eesti kunstiajaloo autorite kollektiivi. Autasustati NSVL KL I järgu diplomiga koondteose NSVL rahvaste kunst VIII köite eest.

Aastatel 1957-82 oli Helene Kuma kunstiajaloolasena paljude ekspertiiskomisjonide ja teaduslike nõukogude liige. Alates 1952. aastast osalenud keraamikaga eesti tarbekunstinäitustel nii kodu- kui ka välismaal (178 korda), sealhulgas 12 personaalnäitust. 1953. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige, 1970. aastal omistati talle Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetus.

1982. aastal esines esmakordselt personaalnäitusel keraamika kõrval ka niplisega, 1992. aastast alustas osalemist rahvusvahelistel niplise konkurss-näitustel Saksamaal ja Rootsis. 1994. aastal osales Göteborgi Ülikooli niplisalasel seminaril personaalnäitusega ja ettekandega, 1995. aastal osales personaalnäitusega Tönderi niplisefestivalil Taanis; samal aastal oli ka esimene niplise personaalnäitus Tallinnas. Aastatel 1996-97 osales ta etnograafilistel ainetel loodud niplistega rändnäitusel Taluilu Eesti viies linnas. 1996. aastal osales OIDFA kongressil Turus (Soome), kus oli eksponeeritud 4 tööd.

Helene Kuma keraamikat on Tallinna, Tartu, Rakvere, Moskva, Peterburi, Kurski, Kuskovo ja Faenze (Itaalia) muuseumides, niplisi Tallinna ja Göteborgi muuseumides ning Saksamaa Niplisliidu näidistekogus.