Leping tagab TTÜ alus- ja rakendusuuringute, samuti teadustulemuste kasutamise Balti Laevaremonditehases, mis omakorda edastab TTÜ-le tehasele huvipakkuvaid bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö teemasid, tagades ka omapoolse kaasjuhendamise ja andmebaasi.

Balti Laevaremonditehasest saavad Tehnikaülikooli tudengid edaspidi abi ka praktikakorralduses, samuti õppejõudude ja teadurite stazheerimise korraldamisel. Mullu oli Balti Laevaremonditehases praktikal 12 TTÜ lõpukursuse tudengit, kellest 7 jätkab tehases tööd noore spetsialistina. Samalaadne koostöö jätkub ka tänavu.

Lepingupooled näevad teadus- ja arendustegevuse osas võimalust koostööks eelkõige laevaehituse ja -remondi, metallkonstruktsioonide valmistamise, materjaliuuringute, tootmise automatiseerimise, infotehnoloogia ning keskkonnakaitse alal. Vähemalt kaks korda aastas on kavas korraldada ühisnõupidamisi koostöötulemuste arutamiseks ja perspektiivide seadmiseks.