Sündinud 28. oktoobril 1945 Tallinnas.

Vanemad Hilja Tulviste (s. 1914 Milk) ja Elmar Tulviste (1912-1993).

Perekond

Peeter Tulviste on abielus 1979. aastast Tiia Tulvistega (sünd. Tamm). Tiia Tulviste on Tartu Ülikooli arengupsühholoogia dotsent, ühtlasi teeb uurimistööd Södertörni Kolledžis Stockholmis.

Tiia ja Peeter Tulvistel on kaks last - Jaan ja Epp. Jaan (sünd. 1980) on Tartu Ülikooli psühholoogiatudeng, praegu üheks semestriks õppimas Viini Ülikoolis. Jaan kuulub ühenduse Euroopa Noored Föderalistid Eesti osakonna ja jalgrattaklubi Desperados juhatusse.

Epp (sünd. 1981) lõpetas äsja Miina Härma Gümnaasiumi.

Perekond elab Tartus, Tammelinnas.

Haridus:

1964 Tallinna 10. Keskkool (Nõmme Gümnaasium).

1969 Moskva Riikliku Ülikooli psühholoogiateaduskonna diplom.

1971–1974 Tartu Ülikooli aspirantuur.

1975 Kandidaadikraad Moskva Ülikoolist.

1987 Doktorikraad Moskva Ülikoolist, töö teemaks Mõtlemise kultuurilis-ajalooline areng.

Ametikäik:

1969 Tartu Ülikooli tööstuspsühholoogia osakond.

1970-1971 armeeteenistus.

1974–1978 Tartu Ülikooli loogika ja psühholoogia kateedri vanemõpetaja.

1978 Tartu Ülikooli loogika ja psühholoogia kateedri dotsent.

1988- Tartu Ülikooli psühholoogia kateedri professor ja 1988–1992 juhataja.

1989 sügissemestril ja 1990/1991. õppeaastal külalisteadur Clarki Ülikoolis Ameerika Ühendriikides.

1991 sügisest TÜ filosoofiateaduskonna asutajadekaan.

1992 kevadsemestril külalisprofessor Hamburgi Ülikoolis.

1992 suvest rektor Jüri Kärneri kutsel TÜ prorektor.

Loengud Poola, Rootsi, Soome, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Brasiilia ja Jaapani ülikoolides.

1993 mai - 1998 mai Tartu Ülikooli rektor.

1994 Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik ja asepresident.

1994-1999 TA Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste osakonna juhataja.

1998 Rootsi Sotsiaalteaduste Kolleegiumi (SCASSS) liige ja Torgny Segerstedti nimelise õppetooli hoidja.

1999- Tartu Linnavolikogu esimees.

Parteiline kuuluvus:

Alates 1999. aastast Isamaaliit. Varem ühtegi parteisse kuulunud ei ole.

Keeled:

Valdab vabalt inglise, saksa ja vene keelt.

Kinnisvara ja majanduslik seis:

Viimistlusjärgus maja Tartus, Tammelinnas. Alates 80ndate aastate keskpaigast suvituskohana talumaja Kaagveres, 10 km Otepäält. Usaldusühingu "Ilmamaa" osanik ja nõukogu liige.

Laenukoormus 426 592 krooni lõpptähtajaga 2007. aasta.

Autasud ja tunnustus:

Riigivapi IV klassi orden (1998)

Rootsi Põhjatähe 1. järgu orden (1995)

Pärnumaa Vapimärk (1997)

Kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk (1998)

Voronezhi Ülikooli audoktor (1998)

Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige (1995)

Eesti Lasteorganisatsiooni (ELO) patroon 1996-1998

Venemaa Kasvatus- ja Sotsiaalteadusteaduste Akadeemia liige

Harrastused:

Vanad raamatud ning ajatud ja ajakohased naljad on Peeter Tulviste hobideks juba pikka aega. Raamatute kogumine on aluse saanud vanemate heast raamatukogust, vähetähtis pole ka vanemate sisendatud austus raamatute vastu. Vanimaks eestikeelseks teoseks Peeter Tulviste kogus on 1805. aastal trükitud Marpurgi aabits, üldse vanimaks teoseks 1562. aastal Saksamaal trükitud teoloogilisi tekste sisaldav raamat. Kõige vanemaks kaardiks on Vana-Liivimaa kaart aastast 1607. Üheks Tulviste erihuviks on kindlasti autorite pühendustega esikteosed. Tuntumatest võiks esile tuua Marie Underit, Friedebert Tuglast ja teisi tuntud eesti kirjanikke.

Peeter Tulviste kogutud naljad ei ole jäänud pelgalt passiivseks kiindumuseks, vaid on väljundi leidnud viies temaatilises kogumikus (ülikooli-, sõjaväe, kohtu-, liiklus- ja arstinaljad).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid