Mehaaniline ühendamine toob juurde vaid uue juhtimistasandi, kuid ei lahenda avalik-õiguslike ringhäälingukanalite rahastamis- ja arendamisprobleeme," ütles Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Mart

Meri.

"Põhimõtteliselt võib ER ja ETV küll ühendada, kuid see eeldab ETV stabiliseerimist ning paljude organisatsiooniliste, rahaliste, tehnoloogiliste jms. aspektide täpsemat läbiarutamist," nentis Meri. Ta lisas,

et rahvusringhäälingu loomine oleks tõenäolisem aastail 2004-2005.

RE Mõõdukad juhatus toetas reklaami väljaviimist avalik-õiguslikust televisioonist 1.septembrist 2002 ja

eratelekanalite litsentside maksustamist avalik-õigusliku ringhäälingu kasuks. Samas leidis juhatus, et uus

rahastamisskeem peab olema sõltumatu, stabiilne ja piisav.

Nende nõuete mittetäitmisel satuvad ohtu avalik-õigusliku televisiooni põhiülesanded - informeerida vaatajaid riigis ja maailmas toimuvast, toetada demokraatlikku dialoogi ühiskonnas ning rahvusliku kultuuri ja identiteedi arengut.