Aasta teatripilti jäädvustades on sõnas ja pildis kajastatud tipplavastused ja -tegijad, aga ka kuju võtnud tendentsid, sõnastamist nõudvad värsked probleemid, eesti tantsu- ja muusikateater, dramaturgia. Ajatuma teoreetilise analüüsi kõrval on poleemilisi ja päevakajalisemaid kirjutisi.

Kroonika annab detailse ülevaate aastal 2000 eesti teatris toimunud uuslavastustest, sündmustest, preemiatest, külalistest, välisesinemistest, samuti teatrite koosseisudest jm.

Autorite esinduslik rida ulatub professoritest ajakirjanikeni: Luule Epner, Lilian Vellerand, Piret Kruuspere, Mardi Valgemäe, Jaak Rähesoo, Tiit Tuumalu, Kristel Pappel, Valle-Sten Maiste, Mati Unt, Sven Karja, Anneli Saro, Kristel Nõlvak, Reet Neimar, Lea Tormis.

Teatrielu 2000 koostasid Monika Läänesaar ja Ene Paaver, kujundas Kersti Tormis, kroonika pani kokku Tiina Ritson. Kogumik ilmus Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toel. Draamafestivali päevil on see juba müügil festivali mängupaikades.