Millistel tingimustel nõustute hakkama ETV juhiks?

See asi hakkab teistpidi pihta. Ringhäälingunõukogu valib juhi parimate kandidaatide hulgast. Loodan, et kandidaate tekib juurde, sest ma pole sugugi kindel, et olen Eestis parim telejuht.

Kui ringhäälingunõukogu teile pärast Aare Urmi vabastamist ettepaneku tegi, ütlesite, et olete teatud tingimustel nõus kandideerima. Mis need olid?

Peamine on riigi lubaduste täitmine – et vanad võlad likvideeritakse. See lubadus tuleb täita.

Täpsemalt?

Eelmisel aastal, kui ringhäälingunõukogu taotles vanade laenude likvideerimiseks riigigarantiid laenule 72 miljoni krooni ulatuses, siis sellest täideti alla poole. Oli rahandusministri lubadus, et järgmine pool kaetakse sel, 2002. aastal. See lubadus pole veel täidetud.

Miks te siis hääletasite Urmi vabastamise poolt?

Minu jaoks kõige olulisem põhjus oli, et ETV üldine suund ei kattunud selle nägemusega, mis mul on avalik-õiguslikust telest. Et rasketes majanduslikes oludes ja seaduslike paradigmade muutustes oleks pidanud ETV liikuma selles suunas, kuhu riik omanikuna läbi ringhäälingunõukogu teda suunab. Ja mitte sellele suunale vastu töötama. See oli paratamatu, et reklaamilepingud tulevad, et raha käesolevaks hooajaks on suhteliselt vähe. Siis selle vähese raha paigutamine vormel-1 projekti, seda isegi kolmeaastase lepinguga, oli minu meelest väga vale otsus.

Urm on väitnud, et see raha oleks tulnud reklaamilepingutega?

Reklaam kaob 1. juulist 2002. Seega pole võimalik reklaamirahaga katta.

Kas hakkate võitlema, et reklaam tagasi tuleks?

Kindlasti mitte.

Praegu koostatakse arengukava, öeldes, et tänavu suuri muudatusi ei tule. Milline võiks ETV programm olla aasta pärast?

Seal ei ole labasust, ebaprofessionaalsust, mida aeg-ajalt ikka vilksatab. On tasakaal ja arvestatakse väga erinevate sihtgruppidega. Rõhuasetus meelelahutuse ja spordi poole, mis oli tingitud ETV senisest rahastamisest, on muutunud kultuuri- ja haridussaadete poole. Ma ei taha öelda, et ETV teeb vaid kultuuri- ja haridussaateid, mida vaatab käputäis intelligente.

Kas sporti hakkab edaspidi oluliselt vähem olema?

Ei. Vastupidi. Ütlen, et tasakaal ja proportsioon on teistsugune. ETV sporditoimetus on päris kindlalt Eestis tugevaim sporditoimetus ja annab parimaid spordiuudiseid. Kuid ETV ei pea enam tegema kogu sporti.

Praegu töötab ETV-s ligi nelisada inimest. Tõnis Palts pakkus välja, et piisaks kümnest inimesest.

Tõnise mõte ei ole iseenesest värske ja seda on teisedki meediategelased öelnud. Nii lihtsalt see ei käi. Ideena olen sada protsenti nõus, et ETV üldine struktuur võiks muutuda palju väiksemaks ja efektiivsemaks.

Kui palju ETV-s töötajaid järele peaks jääma?

Seda ei taha ma öelda. Kui mind peaks valitama, siis ma ei taha alustada sellega, et kõik tuleb lahti lasta. See süsteem ei murdu päevapealt.

ETV eelarve seletuskirjas on öeldud, et palka ei saa inimestel tõsta ja nad võivad streikima hakata. Kas palka on vaja tõsta?

Palka ei saa tõsta teisi parameetreid muutmata. Töö peab minema efektiivsemaks. Niisama tõstmise pärast palka tõsta oleks vastutustundetu. Kui programmi maht on sama, siis efektiivsema tulemuse jaoks peaks sama kvaliteetset ja sama programmi tootma väiksem arv inimesi.

Kui oleks ühesugused programmid, siis kui suure hulga inimestega erakanalis sama töö ära tehtaks?

Arvan, et see arv oleks 150-250 inimese vahel.

Olete radikaalne inimene?

Ei, absoluutselt mitte.

ETV-lt on oodatud juba tükk aega väga radikaalset lähenemist, et ükskord kännu tagant lahti saada.

Ma ei ole kindel, kas ETV-s oleks järsk lahendus üldse võimalik. ETV-d on viimaste aastate jooksul väga palju väntsutatud ja viimasel ajal on sinna väikegi stabiilsus tekkinud. Neljasajalt inimeselt kahesajale inimesele ei saa mitte kuidagi ühe aastaga.

Kas ETV peaks teid kartma? Et tulete erakanalist ja teie eesmärk on ETV hukutada ning plats erakanalitele puhtaks teha?

See oleks viimane asi, et ma sooviks, et ETV maa pealt kaoks. 20 aastaga, mis mul on raadio ja televisiooniga koostööd olnud, olen kindlalt veendunud, et eesti kultuuri säilimisel on emakeelne televisioon ja raadio ja see kultuuripärand äärmiselt oluline.