Tallinna 11. Õhtukeskkool kuulub Tallinna Haridusameti haldusalasse, kuid see on vastuolus Vangistusseadusega, mille kohaselt on vangla territooriumil asuv kool riigikool, mida finantseeritakse riigieelarvest.

Lisaks 11. Õhtukeskkoolile töötab Tallinna Vangla territooriumil riigile kuuluv Kutsekool nr 5, mis hakkab peale kooli sulgemist ka Tallinna 11. Õhtukeskkoolis õppivatele kinnipeetavatele haridust andma. Tallinna 11. Õhtukeskkoolis omandab keskharidust 65 kinnipeetavat.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid