“On moodustatud nõukogu töögrupp, kelle ülesanne on uurida, kas vormel-1 küsimine Eesti Televisiooni kanalile on toonud kaasa ka rahanduslikke tagajärgi,” ütles ringhäälingunõukogu liige Silva Tomingas. ” Väidan, et seda asja on algusest peale ETV poolt räpakalt aetud, alustades võimupiiride ületamisest.”

Vormel-1 ülekandeõiguse ETV asemel endale saanud TV3 programmidirektori Jüri Piheli sõnul ei ole nende sõlmitud lepingus küll ühtegi punkti, mis võimaldaks TV3-lt niisugusel juhul trahve nõuda. “Mõistes aga Formula 1 Managementi, kellel jäi äri pooleli ja nad pidid leppima teise, halvema lepinguga, siis nad loomulikult üritavad ETV-lt midagi saada,” ütles Pihel. “Soovitan ETV juhtidel selg sirgu lüüa ja mitte midagi maksta, sest vaevalt Formula 1 Managemendil on juriidilist jõudu midagi nõuda,” ütles Pihel.

Tomingas meenutas, et ebameeldiva olukorra on põhjustanud ETV endise juhi Aare Urmi tegevus. “Vaatamata sellele, et tal polnud volitusi nii suuremahulise spordiprogrammi ostmiseks ning veelgi enam: hiljem ta eitas vormeliga seotut ning lausa valetas,” ütles Tomingas. “See oli üks viimaseid põhjusi tema vabastamiseks.”

Piheli sõnul käitus ETV vormeli ülekande õigust endale taotledes avantüristlikult, lüües mõttetult kõrge hinnaga Kanal 2-lt ülekandeõiguse üle. ETV oli selle eest valmis maksma kuni 3,5 miljonit krooni, samas Kanal 2 leping oli sõlmitud umbes 1,7 miljoni krooni peale.