Suurbritannia on seni elektroonilisest valimissüsteemist keeldunud, ameeriklased on elektroonilist hääletust katsetanud juba aastaid, kuid kogu riigis sellist süsteemi kehtestada ei kavatseta.

Lihtne ja kiire. Hollandlased on oma süsteemiga rahul, sest see hõlbustab nii hääletamist kui häältelugemist. Valimiskutse käes, astub valija jaoskonnahoonesse, kus laua taga istuvad kolm inimest kontrollivad tema andmeid ja suunavad ta siis hääletuskabiini. Kabiinis ei pea täitma sedeleid, vaid vajutama elektroonilise hääletusmasina nupule.

Masina ekraanil on nimekiri parteidest ja nende kandidaatidest. Valija vajutab kandidaadi nimele ja seejärel punasele nupule, mis tema eelistuse fikseerib. “Teie hääl on vastu võetud,” teatab hääletusmasin lõpetuseks.

Hääletusaja lõppedes pole jaoskonna töötajatel vaja teha muud, kui võtta lõplikud tulemused masinast välja ja edastada valimiskeskusele. Holland moodustab üheainsa 150 mandaadiga ringkonna, kohad parlamendis jagunevad proportsionaalselt vastavalt parteile antud häälte arvule. Valimistulemused selguvad väga kiirelt, välistades päevi kestva häältelugemise.

Terav kriitika. Esimest korda katsetati elektroonilist hääletamist 1964. aastal USA-s, kusjuures sestsaadik on enamik häireid seotud sellega, et masin kannab ühele kandidaadile antud hääled teisele kandidaadile. Valimismasinate tegijad on aastaid oma seadmeid turvalisemaks püüdnud muuta, kuid ka praegu kinnitab osa eksperte, et elektrooniline hääletus pole usaldusväärne.

Elektrooniline hääletus on leidnud mujal maailmas teravat vastuseisu. Pärast USA valimissegadust 2000. aastal arutati elavalt, kas elektrooniline hää-letamine oleks võinud Florida häältelugemise jama ära hoida. Tollal tuli valimissedelite eba-loogilise ülesehituse ja sellest tingitud vigade tõttu sedelid korduvalt käsitsi üle lugeda.

Floridas Orlando valimiskomisjonis elektroonilist häälte-lugemist juhtinud ametnik kinnitas ometi, et kuigi hääletussüsteem on viiruste eest kaitstud, ei pruugi ta suurele hääletajate hulgale vastu pidada.

Mure süsteemi turvalisuse ja ohutuse pärast sünnitas terava vastuseisu Briti parlamendis, kus leiboristide liider Robin Cook soovitas tänavu muuta kogu riigi valimissüsteem elektrooniliseks. Parlament eelistas konservatiivset, pabersedelitega hääletust, erand tehakse vaid kohalikel valimistel 30 ringkonnas, kus lubatakse proovida hääletust interneti ja mobiiltelefonide abil.

Ka hollandis on masinad alt vedanud. Elektroonilise hääletuse kritiseerijad on leidnud näite ka Hollandist endast, kuna mullu oktoobris pandi hääletusele kahe linna, Leichendami ja Voorburgi ühinemise järgse nime variandid. Hääletus tuli aga katkestada, kuna selgus, et hääletanuid oli rohkem kui hääleõigusega inimesi. Iirimaal on lausa rahvaliikumine elektroonilise hääletuse vastu.