Mõne ühingu liikme väitel meelitab Jürgenson inimesi odavate toiduainetega. Ka on ta värvanud mitmeid vaegnägijaid Keskerakonda.

Mees kuulub hulgimüügifirma Minu Täht juhatusse, mis rendib Tondi tänaval ruume Eesti Pimedate Liidult. Liidu kaudu said alguse ka PPÜ kontaktid Jürgensoniga.

Väikse Rendi eest odav toit. “Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ja OÜ Minu Täht vahel sõlmiti spondeerimisleping. Firma saab meilt ruume alandatud rendiga. Vastutasuks kohustus ta müüma meie inimestele soodushindadega toiduaineid,” lausus Borissenko.

Minu Täht maksis 27 000-kroonise rendivõla ühingule ära eelmisel neljapäeval pärast seda, kui Eesti Päevaleht asja vastu huvi tundis. Sama firmaga on tihedalt seotud ka kriminaalse taustaga ärimees Boriss Malinovski, keda kaitsepolitsei süüdistas aastate eest väljapressimistes ja andis ta kohtu alla.

Eelmise aasta mais sai Jürgensonist ühingu toetajaliige. Toetajaliikmed on inimesed, kellel nägemisega probleeme ei ole.

Tänavu hakkas Jürgenson tegutsema selle nimel, et jõuda ühingu juhatusse, kuhu ta aprilli algul ka valiti. “Ta esitas tõendi, mille järgi on ta kaotanud 90 protsenti töövõimest ning on keskmise puudeastmega. Silmaarsti paberil seisis, et üks silm ei näe ja teise nägemisest on alles kuus protsenti. See kõik ei takista tal aga autoga sõitmast,” ütles Borissenko.

Süüdistab raiskamises. Mais saatis Jürgenson koos Evald Suubiga ühingu liikmetele kaks kirja, kus kutsutakse üles Borissenko vastu ja pakutakse Jürgensoni uueks PPÜ esimeheks. Jürgensoni enda selgitusi ei õnnestunud Eesti Päevalehel saada.

Suubi kinnitusel on tema nende kirjade põhiautor. “Asi on Borissenkos. Tema jätkamine viib ühingu laostumisele. Ta on osaline pimedate vara mahalaristamises, ei hoolitse üldse meie inimeste eest ega kaitse nende huvisid. Ühingu tegevus on ammu soikunud,” rääkis Suup.

Suup ja tema mõttekaaslased panevad Borissenkole süüks tegevusetust ja autoritaarset juhtimisstiili. “Pimedatel pole ülevaadet sellest, kui palju on saadud raha ühingule kuuluvate hoonete müügist ja mida tehakse rendisummadega,” märkis Suup. “Kõige selle taga on pimedate töö ja vaev.”

Borissenko nimetas Suubi juttu laimuks.

Pimedate liidule, mille liikmesühing on PPÜ, kuuluvad Tallinnas krundid Tondi ja Laki tänaval. Umbes 650 inimest ühendava PPÜ erakorraline üldkogu tuleb kokku 14. juunil.