Tema sõnul on ministeerium koostöös sideametiga teinud TV3 ja Kanal 2 saadete põhjaliku monitooringu ja tuvastanud mitmeid üleastumisi. Telekanalid tohivad näidata tunnis reklaami kuni 12 minutit ja katkestada filme reklaamipausidega vaid iga 45 minuti tagant. Samuti ei või reklaam kahjustada saate tervikut ja peab olema eristatud saate teistest osadest.

Rikkumine pole massiline. “Rikkumised pole massilised ja igapäevased. Eeskätt juhtub seda tippfilmide ajal,” märkis minister. “Aga rikkumistele peavad järgnema sanktsioonid.”

Eesti Päevaleht kirjutas juba aprillis, et TV3 katkestas Bondi-filmi reklaami näitamiseks keskmiselt iga 20 minuti järel. Sügishooajal on TV3 Bondi seikluste ajal taas patustanud. Liiga palju on reklaami ka Kanal 2 saates “Mamma mia” ja TV3 “Robinsonides”.

“Kõik Kanal 2 ja TV3 menufilmid on pühapäevaõhtuti reklaami nii täis, et oksele ajab,” lausus televaataja Vello. “Ja see ei lõpe kunagi ära.”

Kultuuriministeeriumi meediaosakonna juhataja Peeter Sookruusi sõnul on piirangud mõeldud tarbija kaitseks. “Vaatajaid ei saa reklaami hulgaga ära nüristada,” lisas ta.

Pärast 1. juulit, kui Eesti Televisoon lõpetas reklaami näitamise ja kommertskanalites kasvas oluliselt reklaami osakaal, on ministeerium saatnud erakanalitele kolm märgukirja. Ka on ministeeriumi esindajad telejuhtidega korduvalt nõu pidanud. “Oleme olnud mõistvad ning ootame nüüd korrektsust,” lausus Allikmaa.

Seadusega vastuollu läinud telekanalitele saab määrata kuni 50 000-kroonise trahvi. Korduvate eksimuste korral on saab kanali tegevusloa peatada või koguni ära võtta.

Pooled peavad olema omasaated. Prime time’il ehk kella 19-23 peab kanalites omatoodangut olema vähemalt 50 protsenti. Omatoodangu hulka ei loeta uudiseid ja spordiülekandeid. Juba jaanuarist peab Euroopa riikide teletoodangu osakaal olema pool kogu programmi mahust. “Nende normide täitmine pole ületamatu,” märkis minister.

TV3 programmidirektor Jüri Pihel ütles, et kindlasti ei riku telekanal ühtegi reeglit teadlikult ja nimme.

‘‘Teeme kõik selle nimel, et seadustest kinni pidada,” lausus programmidirektor. “Aga üleöö uued asjad ei teki ega kao. See protsess on pikem.”

Pihel lisas, et TV3-l pole kindlasti probleeme omatoodanguga.

Sõltumatu järelevalve kommertskanalite üle

Riik tahab moodustada sõltumatu organi, mis hakkaks teostama järelevalvet eratelekanalite üle.

“Kavas on luua uus järelevalveorganisatsioon, mis ühendaks sideameti tehnilise pädevuse ja kultuuriministeeriumi-poolse sisupädevuse,” ütles kultuuriminister Margus Allikmaa.

Ta lisas, et kindlasti kaasatakse ka inimesi, kes on reklaaminõuetes pädevad. Tööd võiks selline organ alustada kõige varem 2004. aasta algusest.

Ringhäälingunõukogu esimees Tiit Sinissaar ütles, et selliseid organisatsioonid tegutsevad mitmes Euroopa riigis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid