Looduskaitse seltsi juhatuse liige Jaan Riis leidis, et linnaosa läheneb probleemile valest otsast, kui lubab ära ühe maatüki ega arvesta linnaosa terviklike huvidega.

KRIMINOGEENNE KANT. Tehnikaülikool on Sütiste parkmetsaga piirnevale, endisele lasketiiru ja jalgpalli harjutusväljaku alale planeerinud elamud õppejõudude ja ülikooli teenistujate tarvis. Planeeritu on osa teaduslinnaku ja Tallinna tööstuspargi väljaarendamise kavast.

“Kinnisvaraprojekti poolt olid eelkõige inimesed, kes elavad Sütiste tee kandis ja on sealse olukorraga kursis,” sõnas Mustamäe linnaosa valitsuse avalike suhete juht Ivo Parbus. “Lisaks näitas küsitlus, et väga oluliste detailplaneeringute puhul oleks vaja inimesi asjast rohkem teavitada, kui me seni oleme teinud. Mida rohkem inimesed asjaga kursis on, seda lihtsam on neilt taolistele projektidele heakskiitu saada.”

Looduskaitse seltsi juhatuse liige Jaan Riisi sõnul peaks aga hoonestuskava peatama vähemalt senikauaks, kui valmib Mustamäe üldplaneering, mis paneb paika linnaosa tervikliku pikaajalise arengu.

“Linna prioriteet spordi- ja puhkerajatiste osas ainult tõuseb – see on ainuke võimalus võidelda narkomaania ja kuritegevusega. Kui detailplaneeringut ei peatata, oleme viie aasta pärast võibolla fakti ees, et oleks tarvis ehitada sotsiaalhoone ning selleks tuleb maha võtta metsa või osta krunt kalli raha eest. Praegune sotsiaalmaa ei kao kuhugi ja võib seni ka tühjana seista.”

Ivo Parbuse sõnul annaks TTÜ hoonestusprojekt võimaluse parandada praegu ümberkaudsete elanike poolt prügimäena kasutatava ja kriminogeense kandina kuulsust koguva piirkonna üldilmet ja turvalisust.

“Sinna on planeeritud rajada 300 korterit, millesse võib arvestada tuhatkond elanikku. Ehituste alust pinda tuleb kõigest 10-15%, ülejäänud osa läheks haljastuse alla,” väitis Parbus.

Lisaks puude istutamisele ehitataks sinna korralikud teed, paigaldataks valgustus, mis seal praegu puudub jne.

“Praegu valitseb olukord, kus Mustamäe elanikud kardavad sinna alale minna,” rääkis Parbus. “Tuhat kõrgharidusega elanikku, kelle keskkonnateadlikkus on eeldatavasti kõrge, Sütiste metsaparki vaevalt ohustama hakkavad.”

Jaan Riis leidis, et võidelda asotsiaalse kontingendiga nn tehnopoli ehitamisega oleks sama, mis alustada firma tegevust autopargi kokkuostmisest. “Linn ja prestiiĻne õppeasutus peaksid olema võimelised vaatama pisut kaugemale. Kui tehnikaülikool tahab ilmtingimata rajada tehnopoli, siis kruntide puudust elamuehitusturul ei ole.”

Parkide hooldamiseks raha pole. “Mustamäel on praegu üle poole pindalast haljasalade all. Raha nende hooldamiseks on meil täpselt nii palju, kui elanikud maksudena maksavad. Praegu töös oleva Lepistiku pargi, Mustamäe parditiigi ja Männi pargi korrastamise kulude katteks läheb nii palju raha, et lähiaastatel rohkem haljastuse peale kulutada ei ole võimalik. TTÜ ehitusega kaasneb nii haljastus kui ümbruskonna korrashoid,” kinnitas Parbus.

Roheliste pakutud varianti – rajada parkmetsa mõni ühiskondlik objekt – ei pidanud Parbus heaks lahenduseks. “Ühiskondlik objekt võtaks vähemalt 40 % alast hoonete alla,” kommenteeris ta.

Parbuse sõnul on TTÜ kui teadusasutuse tähendust linnale viimasel ajal ebaõiglaselt hinnatud. Parkmetsa ajapikku omaette tarastatud linnaku tekkimise võimaluse ta välistab. “Detailplaneering ja Mustamäe üldplaneering ei näe ette Mustamäe linnaossa tarastatud maa-alade teket. TTÜ kompleks peab säilima avatud tsoonina.”

Mustamäe halduskogu eelmine koosseis kiitis TTÜ projekti heaks, ka linnaosa avalikel arutlustel on asi läbi läinud. Praegu on kava läbivaatamisel säästva arengu ja planeerimise ametis, kus tehakse ettekirjutused ja parandused. Seejärel jõuab asi arutlusele linnavolikokku.

“Saame öelda, et oleme mustamäelastelt küsinud,” ütles Ivo Parbus.

Jaan Riis arvas, et sellise küsitluse teel ei saa otsustada linnaplaneerimise küsimusi. “Tegemist on konfliktiga, kus linnaosa üldplaneeringu loogika ja kinnisvaraarendaja huvide vahel on lahkheli. Paraku jääb minu jaoks ikkagi õhku rippuma küsimus, kas avalik-õiguslik ülikool on pädev tegelema kinnisvaraäriga.”

Eile tegi linnaosavalitsus ankeetküsitlusest kokkuvõte. Kupongid, millega Mustamäe elanikud said arvamust avaldada, ilmusid 7. novembril ajalehes Mustamäe.

Kokku laekus 30. novembriks linnaosavalitsusse 463 arvamust, millest 254 toetasid parkmetsa tehnikaülikooli eluhoonete ehitamist, 197 inimest oli ehitamise vastu ja 12 vastajat märkisid ära muid eelistusi.