Ühe testi hind võib olla 100-200 USA dollarit või veelgi rohkem, mõned testiprogrammid saadavad ülikoolidele nö kohustuslikus korras ka kõik ebaõnnestunud tulemused. See seletabki, miks pikem etteplaneerimine on vahel eluliselt oluline, majanduslikult soodsam aga alati.

Testide tulemused kehtivad sellest sõltumata, millal ja kus riigis test on tehtud.

##TOEFL – Test of English as a Foreign Language on tuntuim inglise keele taset näitav test maailmas. See koosneb 30-minutilisest esseest etteantud teemal ning 2-tunnisest valikvastustega testist, kus on kuulamis- ja grammatikaküsimused ning pikemad lugemistekstid. Testi hind on 110 USA dollarit, Eestis saab seda teha viis korda aastas. Tulemused kehtivad kaks aastat.

TOEFL on universaalne, tulemus antakse skaalal 310-660, st sama TOEFL sobib väga hästi testimaks nii vähese kui ka väga hea keeleoskusega inimesi. Levinum nõue USA ülikooli bakalaureuseõppesse astujale on 550 punkti, magistriõppesse astujalt eeldatakse 600. On palju koole, kus piisab ka 450 ja programme, kuhu alla 640 pole mõtet proovidagi.

TOEFL-testil on kaks programmi: ülikoolide kraadiõppesse sisseastujad peavad tegema Official TOEFL-i, paljudel muudel juhtudel sobib ka Institutional TOEFL, st testimise tellib kool või asutus oma õpilaste või töötajate keeletaseme selgitamiseks. Ka Institutional TOEFL-i tulemused kontrollitakse ja tunnistused saadetakse välja testimisfirmast. See test on palju odavam, 350 kuni 450 krooni, piisab ühekuulisest etteteatamisest, tulemused saab 10-15 päeva jooksul. Võimalik on tellida kallimat kiirteenust.

Juba sel aastal alustatakse Eestis uue TOEFL-i katsetestimisi. Lisandub rääkimine, test ise toimub arvutis, online. Test võib muutuda raskemaks, kuid senisest kättesaadavamaks.

SAT – Scholastic Aptitude Test on tasemetest sisseastumiseks bakalaureuseõppesse. SAT I test koosneb keskkoolitaseme matemaatikast ja inglise keelest, kestab kolm tundi, maksab 40 USA dollarit, tulemused kehtivad kaks aastat. SAT II on erinevad ainetestid, näiteks bioloogia, füüsika, maailma ajalugu, võõrkeel vmt. SAT-testide tulemused antakse skaalal 200-800.

GRE – Graduate Record Examination on test, mida läheb vaja magistri- ja doktoriõppesse astujatel (sõltuvalt erialast või kraadist, mida soovitakse taotleda). Test mõõdab verbaalseid, kvantitatiivseid ja analüütilisi võimeid, mis on omandatud pikema aja jooksul ja ei ole seotud mingi kindla õppeainega. Mõõdetakse oskust analüüsida kirjalikku materjali ja sünteesida sellest informatsiooni, samuti põhioskusi matemaatikas (aritmeetika, algebra, geomeetria). Kirjutada tuleb ka kaks esseed, üks on teemaanalüüs ja teine argumendianalüüs. Doktoriõppesse astujatelt võidakse mõnel erialal nõuda ka GRE Subject ehk ainetesti. Testi hind on 150 dollarit, tulemused kehtivad viis aastat.

GMAT – Graduate Management Admission testi teevad äri- ja finantsjuhtimise magistri- ja doktoriõppesse sisseastujad. Test algab kahe esseega – teema- ja argumendianalüüs, seejärel valikvastustega kvantitatiivne osa, mis mõõdab baasteadmisi matemaatikast, oskust lahendada ülesandeid ja interpreteerida antud infot.

Verbaalne osa mõõdab lugemisoskust, tekstist arusaamist ja oskust parandada vigu. Eri-alaseid eelteadmisi vaja ei ole. Üldine skoor antakse vahemikus 200-800. Test maksab 200 dollarit, tulemused kehtivad viis aastat. GMAT on üks neid teste, mille info saadetakse ülikooli ka siis, kui tulemused on ebaõnnestunud või tühistatud. Testi saab teha ainult viis korda 12 kuu jooksul.

NB! Järgmine TOEFL testimine on 10. mail Tallinnas.