“Mõnes küsimuses on inimestel erinevad arvamused ja kui on võimalik nendega kohtusse minna, lahendatakse vaidlus seal,” kommenteeris kaebust TTÜ haldusprorektor Peep Jonas. Jonas ütles eile, et ülikool on vaidlusaluse maa-tüki juures kõik seadused täitnud ning midagi pole valesti tehtud.

Tema sõnul on kool põhjalikult uurinud seadusi ja nõudeid ning teinud kõik juriidiliselt korrektselt.

Vaarmari sõnul on nõutava keskkonnamõju hindamise asemel tehtud keskkonnahindamine. Jonas aga kinnitab, et ei uus ega vana planeerimisseadus ega keskkonnamõju hindamise keskkonnaauditeerimise seadus sellisele objektile keskkonnamõju hindamist ei nõua. Maatükile plaanib ülikool kehtiva detailplaneeringu järgi korruselamuid ja spordirajatist.

Kui kohus võtab hagi arutamisele – see peaks selguma täna –, halvab see Jonase sõnul suurelt kogu ülikooli arengukava. Maatükk Mustamäe nõlval, kuhu Tehnikaülikool plaanib ülikoolilinnakut, on vaid osa kooli arengukavast.

30. aprillil kehtestati linnavolikogus TTÜ-le kuuluva Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneering.

Varem oli see istungite päevakorrast välja jäetud, sest puudu oli seesama keskkonnamõju hinnang. 30. aprillil pääses planeering hääletusele, sest volikogu leidis, et praegu kehtivad seadused seda enam ei nõua.